Homoseksualiteit en de bijbel

Er is een kerk waar homoseksualiteit en bijbel elkaar níet bijten. Homoseksuelen kunnen in de remonstrantse kerk een plek van rust vinden zonder zich te hoeven binden aan de gemeenschap.

Religieuze bezwaren homoseksualiteit

Homo’s kunnen intens worstelen met geloof en kerk door afwijzing van hun aard of hun relatie. Want hoe de bijbel zich nu precies verhoudt tot homoseksualiteit was lang een gevoelige kwestie in de kerk. En nog steeds draaien kerken er liever omheen dan een duidelijk standpunt in te nemen over kerk en homoseksualiteit.

Kerken baseren hun opvattingen op interpretaties van teksten over homoseksualiteit in de bijbel. Wie de geijkte bijbelteksten over homoseksualiteit leest, heeft al snel de indruk dat deze teksten vaak niet wezenlijk over homoseksualiteit gaan. De context wordt gevormd door geweldssituaties, godsdienstige rituelen en verloederde samenlevingen. Het standpunt van de Remonstranten is dat deze teksten zijn niet van toepassing zijn op de levens van homo’s en lesbiennes die gewoon een bestendige en liefdevolle relatie hebben of zoeken.

Bijbel in huidige tijd en context

Weliswaar worden homoseksuele handelingen in het Oude Testament (Leviticus 20) expliciet veroordeeld. Remonstranten geloven echter dat die stelling niet een op een overgezet kan worden naar het hier en nu van kerk en homoseksualiteit. Dergelijke teksten moeten altijd in hun tijd en context gelezen worden. Ze zijn immers niet geschreven met het oog op de issues van deze tijd. Het bijbelse beginsel van liefde en verdraagzaamheid is voor Remonstranten altijd leidend bij tekstinterpretatie. De omgang met bijbelteksten die over homoseksualiteit zouden gaan verschilt per geloofsrichting en kerk.

Erkenning homoseksualiteit

Het standpunt van de Remonstranten ten aanzien van kerk en homoseksualiteit is in de jaren tachtig van de vorige eeuw officieel herzien. Toen de Remonstranten constateerden dat hun Kerkorde verouderd was en niet meer aansloot bij hedendaagse ontwikkelingen. Discriminatie van homo’s en het voorkomen van andere samenlevingsvormen maakten het dringend noodzakelijk om de remonstrantse visie op het onderwerp seksualiteit en relaties te herzien.

Voortvloeiend uit de christelijke liefde en acceptatie naar Jezus’ voorbeeld is het non-discriminatie beginsel bij de Remonstranten buitengewoon belangrijk. Het is dan vanzelfsprekend dat levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht dezelfde erkenning krijgen als een heterohuwelijk. Daarmee willen de Remonstranten recht doen aan het basale menselijke verlangen om je leven te delen met iemand.

Word vriend van de Remonstranten oud

Geïnspireerd door de Remonstranten? Word vriend! Je kunt landelijk lid worden of je verbinden aan een lokale gemeente.  Lees verder