Internationaal


Remonstranten en Arminianen internationaal

Hoezeer de Remonstranten ook een uitgesproken Nederlandse kerk zijn, met uitzondering van de gemeente in Friedrichstadt zonder buitenlandse gemeenten, het gedachtegoed van hun voorvader Arminius is wijd verbreid. Daarnaast lopen er van oudsher lijnen naar andere vrijzinnig georiënteerde groepen, zoals de Unitariërs.

  • Arminianen in Brazilië. Al kort na de oprichting van het Arminius Instituut in 2014 ontstonden er contacten met de Braziliaanse volgelingen van het gedachten van Jacobus Arminius, een beweging die sterk in opkomst is. Meer hierover op deze pagina.

  • Het Instituut heeft een partnership met Sarum College, Salisbury. Dr. Anne Claar Thomasson-Rosingh, remonstrants theoloog, doceert er bijbelse theologie. Van dit partnership is in 2017 dankbaar gebruik gemaakt voor de studentenreis waarmee het curriculum 2016-17 afsloot. We zijn in Salisbury  zeer gastvrij ontvangen.

    Unitariërs


  • Vanaf de oprichting van het Instituut was er aandacht voor de Unitariërs. Dit deelproject wordt geleid door drs. Tina Geels. Tevens gebruiken we dit netwerk voor onze bijdrage aan het Bridging Gaps-uitwisselingsprogramma van de VU. Voor het tweede jaar op rij ontvingen we in 2017 gedurende drie maanden een Hongaars-Roemeense Unitarische theologiestudent.