Actueel

28 december 2023

ECCLESIOLOGIE: DE KERK VAN NU EN DIE VAN DE TOEKOMST

Aanschuifonderwijs Arminius Instituut Februari-mei 2024. Docenten: dr. Johan Roeland, dr. Bert Dicou, drs. Rosaliene Israël In deze cursus denk je op een fundamenteel-theologische manier na over de kerk van nu en die van de toekomst. Het kerkelijke veld verandert ingrijpend in onze post-seculiere cultuur. Dat maakt het kerk-zijn van nu zeer interessant en uitdagend. We.. Lees verder

22 december 2023

Contractonderwijs 2024 (feb.-mei): Ecclesiologie en Filosofische teksten

In 2024 stelt het Arminius Instituut twee onderwijsmodules open voor belangstellenden. Aanmelding doet u door een mail te sturen naar de studiecoördinator van het Arminius Instituut, Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het betreffende college. Beschrijving van de programma’s achter deze link. Filosofische teksten over het heilige dr. Johan Roeland Ecclesiologie Dr… Lees verder

16 december 2023

Je laten confronteren door de vreemde ander

Een heterotopisch perspectief in het diaconaat Willemijn Koivunen Open Seminariumbijeenkomst vrijdag 19 januari, 13.30-16.30 uur. Remonstranten, Nieuwegracht 27A, Utrecht. Aanmelden noodzakelijk, e.kuijk@vu.nl In traditioneel diaconaal werk van organisaties en kerken zit vaak een beweging naar de marges toe. Mensen die zelf tot het ‘centrum’ behoren bieden hulp op plekken waar mensen afwijken van de norm… Lees verder

1 februari 2023

De toekomst van de vrijzinnigheid met dr. Johan Roeland

Het Arminius Instituut organiseert seminariumbijeenkomsten waarin sprekers hun licht laten schijnen op de toekomst van de vrijzinnigheid. Het gaat dan specifiek om vrijzinnigheid en het ambt van predikant of levensbeschouwelijke professional in een verder seculiere wereld. Op 24 februari is dr. Johan Roeland te gast met een bijdrage over ‘Hello Darkness: de post-traditionele zingeving van.. Lees verder

6 juni 2022

‘Ik geloof dat ik geloof’. Een overzicht van onderwijs over vrijzinnigheid en religieus humanisme

In de VUN Brochure 2022-2023 presenteren de leden van het Vrijzinnig Universitair Netwerk de highlights van hun onderwijs, binnen de universiteiten waar zij werkzaam zijn, maar ook daarbuiten, in open collegereeksen, trainingen en lezingen voor een breed publiek. In hun onderwijs belichten zij de vrijzinnige en religieuze stem in de theologie, de religiestudies en de.. Lees verder

8 november 2021

Lórand Ilkeï, Bridging Gaps

    Van september tot november 2021 studeerde Lórand Ilkeï in Nederland. Hij is Unitarisch theoloog in opleiding, en hij was hier op uitnodiging van het Arminius Instituut, in het kader van het VU-uitwisselingsprogramma Bridging Gaps.  .. Lees verder