Arminiusreeks

 

Het Arminius Instituut geeft een eigen reeks uit, de Arminiusreeks. Gemiddeld eens per jaar verschijnt er een nieuw nummer.

  • Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 januari 2015, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Arminiusreeks no. 1, uitgegeven door Arminius Instituut en Remonstranten, Utrecht 2015, Te koop in webshop Remonstranten.
  • Marina Slootmans, ‘Denken en geloven. Een touwtrekwedstrijd’,  onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Arminiusreeks 2, Utrecht, 2016. Te koop in webshop Remonstranten.
  • Verdraagzaamheid, tijd en context. Remonstrants theoloog Le Clerc en remonstrantse denkers van nu, Lense Lijzen, Elza Kuyk en Bert Dicou (red.), Arminiusreeks. 3,  Amsterdam 2017. Te koop in webshop Remonstranten.