Arminiusreeks

 

Het Arminius Instituut geeft een eigen reeks uit, de Arminiusreeks. Gemiddeld eens per jaar verschijnt er een nieuw nummer.

  • Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 januari 2015, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Arminiusreeks no. 1, uitgegeven door Arminius Instituut en Remonstranten, Utrecht 2015. Te koop in webshop Remonstranten.
  • Marina Slootmans, ‘Denken en geloven. Een touwtrekwedstrijd’, Arminiusreeks 2, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Utrecht, 2016. Te koop in webshop Remonstranten.
  • Verdraagzaamheid, tijd en context. Remonstrants theoloog Le Clerc en remonstrantse denkers van nu, Lense Lijzen, Elza Kuyk en Bert Dicou (red.), Arminiusreeks 3,  Amsterdam 2017. Te koop in webshop Remonstranten.
  • Peter Korver, De maaltijd die verbindt. Pleidooi voor vernieuwing van de Vieringen van brood en wijn in vrijzinnige geloofsgemeenschappen, Arminiusreeks 4, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk,  Amsterdam 2018. Uitverkocht; hier online te lezen.
  • Johan Bouwer, Pelagius: (voor)vader van de remonstranten? Leven, leer en actualiteit, Arminiusreeks 5, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk,  Amsterdam 2019. Te koop in webshop Remonstranten.
  • Remonstranten in Antwerpen 1619-2019. 400 jaar Remonstrantse Broederschap, Arminiusreeks 6, onder redactie van August den Hollander, Amsterdam 2020. Te koop in webshop Remonstranten.