• Arminius Instituut

    Arminius Instituut

    Centrum voor remonstrantse theologie

Meer berichten

  Het Arminius Instituut is een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving. Een belangrijke taak van het Instituut is de opleiding van aanstaande remonstrantse predikanten. Dit vindt plaats aan het Remonstrants Seminarium, verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, Amsterdam.   Het Instituut is genoemd naar Jacobus Arminius, de inspirator van de eerste remonstranten (begin 17e eeuw). Hiernaast zijn portret.

Actueel

Wij waren verdrietig om te horen dat op 14 februari een einde is gekomen aan het leven van Theodoor Marius van Leeuwen, remonstrants predikant. Hij is geboren 24 september 1947 te Delft en werd proponent op 30 juni 1973. Marius heeft een lange en veelzijdige loopbaan gehad in dienst van

Lees verder

Aanschuifonderwijs Arminius Instituut Februari-mei 2024. Docenten: dr. Johan Roeland, dr. Bert Dicou, drs. Rosaliene Israël In deze cursus denk je op een fundamenteel-theologische manier na over de kerk van nu en die van de toekomst. Het kerkelijke veld verandert ingrijpend in onze post-seculiere cultuur. Dat maakt het kerk-zijn van nu

Lees verder

In 2024 stelt het Arminius Instituut twee onderwijsmodules open voor belangstellenden. Aanmelding doet u door een mail te sturen naar de studiecoördinator van het Arminius Instituut, Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het betreffende college. Beschrijving van de programma's achter deze link. Filosofische teksten over het heilige

Lees verder