• Arminius Instituut

    Arminius Instituut

    Centrum voor remonstrantse theologie

Meer berichten

  Het Arminius Instituut is een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving. Een belangrijke taak van het Instituut is de opleiding van aanstaande remonstrantse predikanten. Dit vindt plaats aan het Remonstrants Seminarium, verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, Amsterdam.   Het Instituut is genoemd naar Jacobus Arminius, de inspirator van de eerste remonstranten (begin 17e eeuw). Hiernaast zijn portret.

Actueel

De nieuwe versie van de richtlijnen voor de nascholing van remonstrantse predikanten (wijzigingen per 1 januari 2018) staat nu online. Hier te lezen.

Lees verder

Op 13 januari 2018 is het 450 jaar geleden dat de theoloog en filosoof David Ferenc het edict van Torda opstelde. Het betekende vrijheid van godsdienst en een grote mate van religieuze verdraagzaamheid in het zelfstandige vorstendom Transsylvanië, ingeklemd tussen west en oost Europa. Een oud vrijzinnig protestants kerkgenootschap ontstaan

Lees verder

Greteke de Vries, tot 2015 voorzitter van het College van Curatoren van het Remonstrants Seminarium, verzorgde ter gelegenheid van het aantreden van Christa Anbeek als remonstrants hoogleraar, in 2013, een boekje over de acht remonstrantse hoogleraren theologie vanaf het einde van de negentiende eeuw tot en met Christa Anbeek. Elke

Lees verder