Thema’s en teksten

Het Arminius Instituut biedt onderdak aan allerlei vormen van remonstrantse theologiebeoefening. Het Instituut verzamelt expertise van remonstrantse theologen en maakt die zichtbaar op deze website. Hieronder een overzicht, met verwijzing naar relevante teksten voor zover die online beschikbaar zijn.


Bijbel

Dr. Bert Dicou verricht onderzoek op het gebied van hedendaagse bijbelinterpretatie. Samen met remonstrantse theologen Anne Claar Thomasson-Rosingh en Sigrid Coenradie schreef hij (2017) Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen (Utrecht: Meinema) en Re-Imagining the Bible for Today (London: SCM Press). Verder werkt hij samen met netwerken voor contextueel bijbellezen zoals het CCBI (VU/PThU).

Juni 2017 organiseerde het Arminius Instituut samen met het Doopsgezind Seminarium en de VVP in de Doopsgezinde Vermaning van Haarlem het publiekssymposium ‘Weg met de Bijbel’.


Goddeeltjes

De Goddeeltjes, een verzameling kleurige boekjes onder redactie van Bert Dicou. Zes hoofdthema’s uit de christelijke geloofsbelijdenis, specifiek de remonstrantse, in zes boekjes uitgewerkt door resp. Christiane Berkvens-Stevelinck, Foeke Knoppers, Bert Dicou, Koen Holtzapffel, Peter Nissen, Christa Anbeek. Illustraties van Marjorie Specht en vormgegeven door Ontwerpkantoor Vonk Specht. Uitgekomen bij Meinema, Zoetermeer 2014.

De set boekjes werden als geschenk verstrekt tijdens de wervingscampagne van de Remonstranten die in 2014 van start ging. Inmiddels uitverkocht, maar op deze pagina zijn de pdf’s te raadplegen.


Verdraagzaamheid, tolerantie

Verdraagzaamheid, hoofditem uit de klassieke remonstrantse theologie krijgt aandacht in een eigen deelproject van het Arminius Instituut. Drs. Elza Kuyk leidt dit project. Meer hierover op deze pagina.


Theologie van kwetsbaar leven

Het onderzoek van prof. dr. Christa Anbeek is gericht op het ontwikkelen van een ‘Theologie van kwetsbaar leven‘: Experiental theology of vulnerable life and world-viewing dialogues as a way to existential and moral reorientation. Dit programma sluit aan bij haar oratie (2013) Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven. Utrecht: Ten Have. (English translation here online; cf. especially ch. 4, An experiental theology of vulnerable life).


Geschiedenis

Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap en de remonstrantse theologie. Een aantal theologen uit binnen- en buitenland verdiept zich in Arminius, Arminianisme en de geschiedenis van de Remonstranten. Meer op deze pagina. (Rechts: Johannes Wtenbogaert)


Liturgie

Afgelopen jaren heeft het Arminius Instituut, soms samen met het remonstrants convent, verschillende studie- en werkdagen georganiseerd over ontwikkelingen op het gebied van de liturgie. Vernieuwing van de liturgie van remonstrantse kerkdiensten is een belangrijk aandachtspunt in het landelijk beleid van de Remonstrantse Broederschap. Het Arminius Instituut zorgt voor ondersteuning en verdieping.

In 2019 verscheen onder redactie van Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers de bundel Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk, Utrecht 2019. Te koop in de webshop van de Remonstranten.

  • Presentaties studiedag 3 maart 2016 (Peter Nissen, Maaike de Jong, Alke Liebich, Iris Speckmann)
  • Presentaties studiedag 15 september 2016 (Marcel Barnard, Henk van den Berg, Bert Dicou)

Publicaties

Het Arminius Instituut geeft een eigen reeks uit, de Arminiusreeks. Gemiddeld eens per jaar verschijnt een nieuw nummer.
Verder worden op deze site van tijd tot tijd online artikelen geplaatst van remonstrantse theologen.


Scriptiebank

Op deze pagina verzamelen we proponentsscripties en -essays (de scripties, tot aan 2023, en de essays, vanaf 2023, waarmee de studenten aan het Seminarium hun opleiding voltooien).

Er is ook een pagina voor de masterscripties behorend bij het eerste deel van de tweejarige master.