Bert Dicou

Dr. Bert Dicou (1960), remonstrants predikant, predikant in Antwerpen (VPKB gemeente Antwerpen-Zuid) is part time docent aan het Seminarium. Hij was van 2014 tot 2016 directeur van het Arminius Instituut. Verder is hij voorzitter van de landelijke remonstrantse Taakgroep Liturgie.

Zijn oorspronkelijke theologische specialisatie is het Oude Testament. In de periode 1985-1995 publiceerde hij diverse boeken en artikelen, hoofdzakelijk over de verhouding van Israël en zijn buurvolken en de neerslag daarvan in de Hebreeuwse bijbel.
Vanaf 1996 betoonde hij zich geïnteresseerd in beleidsadvisering voor de landelijke kerk, aanvankelijk voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en later voor de Remonstranten. Hij publiceerde opiniërende en theologische artikelen in deze richting. Andere interessegebieden waren en zijn kerk en internet, christelijk geloof en literatuur, film. Hij was de eerst e-pastor van de Remonstranten en pionierde met een website voor jongeren (Zinweb18-30). Vanuit de Taakgroep Theologie van de Remonstrantse Broederschap verzorgde hij verschillende publicaties bij de Remonstrantse Belijdenis 2006. Met Sigrid Coenradie en Anne Claar Thomasson-Rosingh schreef hij het publieksboek ‘Weg met de bijbel’ en de academische versie van deze ‘gids voor vrijzinnig bijbellezen’: ‘Re-imagining the Bible for Today’. Met Claartje Kruijff en Joost Röselaers redigeerde hij de bundel ‘Ons leven vieren’.

Een compleet overzicht van zijn publicaties is te vinden op zijn persoonlijke website, voor een deel daar ook online te lezen.
Selectie publicaties:

 • “Een onoverbrugbare kloof? Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus”, met Petra Schipper, in: Koen Holtzapffel (red.), Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen”, Middelburg 2021, 62-80
 • “Eerste dagen. De geboorte van een kerkgenootschap”, in: Remonstranten in Antwerpen 1619-2019. 400 jaar Remonstrantse Broederschap, Arminiusreeks 6, onder redactie van August den Hollander,  Amsterdam 2020, 15-24
 • Bert Dicou en Koen Holtzapffel (red.), Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen, Middelburg 2020
 • “Waarheen de Geest ons drijft. Op pad met Simson”, in: Bert Dicou en Koen Holtzapffel (red.), Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen, Middelburg 2020, 43-57
 • Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk, red. Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers, Utrecht 2019
 • Re-imagining the Bible for Today, met Anne Claar Thomasson-Rosingh en Sigrid Coenradie, London 2017
 • Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen, met Anne Claar Thomasson-Rosingh en Sigrid Coenradie, Utrecht 2017
 • Goddeeltjes, onder redactie van Bert Dicou, boekendoosje met zes boeken geschreven door resp. Christiane Berkvens-Stevelinck, Foeke Knoppers, Bert Dicou, Koen Holtzapffel, Peter Nissen, Christa Anbeek, Zoetermeer 2014
 • Jezus, boek in boekendoosje Goddeeltjes, Zoetermeer 2014
 • “Ik vrees mijn tweelingbroer”, in: Schrift 271 (46/2), april 2014, Obadja en het verraad van Esau, 56-62
 • Heilig. Gewoon nu (met bijdragen van Sigrid Coenradie), Zoetermeer 2012
 • Des hommes et des dieux. Tibhirine en Koningshoeven, Purmerend 2012
 • Een mens – vol van Geest. Jezus in woord en beeld, red. Bert Dicou en Johan Goud, Zoetermeer 2008
 • “Jezus in popsongs en videoclips”, in:  Bert Dicou en Johan Goud, red., Een mens – vol van Geest. Jezus in woord en beeld, Zoetermeer 2008, 129-135
 • “Een vrijzinnige ‘gemeente van Christus’”, in:  Bert Dicou en Johan Goud, red., Een mens – vol van Geest. Jezus in woord en beeld, Zoetermeer 2008, 148-159
 • Edom, Israel’s Brother and Antagonist. The Role of Edom in Biblical Prophecy and Story, JSOT Supplement Series 169, Sheffield, JSOT Press (Sheffield Academic Press), 1994.
 • “YHWH and Edom”, in: H. Pavlincova, D. Papousek, eds., The Bible in Cultural Context, Brno 1994, 87-93.

Website: www.bertdicou.com