Agenda

Theologie over de grens: Herontdekking van de theologie als het hart van pastoraat en geestelijke verzorging

Tien bijeenkomsten. De vaste docenten zijn prof. dr. Christa Anbeek (VU) en dr. Sjaak Körver (TST). Verder wordt gewerkt met verschillende gastdocenten. Korte omschrijving Deelnemers leren hoe zij hun eigen grenservaringen met behulp van het theologische dialoogmodel van Christa Anbeek in woord en beeld kunnen uitdrukken en vervolgens duiden. Grenservaringen zijn ontregelende en openbrekende ervaringen die.. Lees verder

Symposium Wijs en Waarachtig. Bijbelse tradities, zingeving en vrijzinnig geloven.

Haarlem

Een publiekssymposium met de Franse filosofe Catherine Chalier georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel Vrijzinnige Leerstoel. In Frankrijk is zij geen onbekende persoonlijkheid. Van oorsprong katholiek, bekeerde Chalier (1947) zich tot het Jodendom en werd al gauw naaste medewerker en specialiste van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het “gelaat van de ander”.. Lees verder