Agenda

Seminariebijeenkomst ‘Liturgie in vrijzinnige context’

Utrecht

Het Arminius Instituut organiseert seminariumbijeenkomsten waarin sprekers hun licht laten schijnen op de toekomst van de vrijzinnigheid. Het gaat dan specifiek om vrijzinnigheid en het ambt van predikant of levensbeschouwelijke professional in een verder seculiere wereld. Op 13 oktober is ds. Berend Borger te gast in een bijeenkomst in samenwerking met het remonstrants convent. Hij.. Lees verder

REMONSTRANTEN IN DE BAN VAN ERASMUS

Op zaterdag 28 oktober a.s. vindt in Rotterdam de studiedag plaats: REMONSTRANTEN IN DE BAN VAN ERASMUS Plek van samenkomst is de Rotterdamse Arminiuskerk, Museumpark 3. De kerk is geopend vanaf 10u, de dag vangt aan om 10.30u en eindigt 15.30u (nazit tot 16.15u). Opgave vóór 15 oktober: administratie@remonstrantenrotterdam.nl Uw opgave is definitief na overmaking.. Lees verder