Agenda

Theologie over de grens: Herontdekking van de theologie als het hart van pastoraat en geestelijke verzorging

Tien bijeenkomsten. De vaste docenten zijn prof. dr. Christa Anbeek (VU) en dr. Sjaak Körver (TST). Verder wordt gewerkt met verschillende gastdocenten. Korte omschrijving Deelnemers leren hoe zij hun eigen grenservaringen met behulp van het theologische dialoogmodel van Christa Anbeek in woord en beeld kunnen uitdrukken en vervolgens duiden. Grenservaringen zijn ontregelende en openbrekende ervaringen die.. Lees verder

Sigrid Coenradie en Willem Jan Otten over Endo

Veel films over Jezus laten een man zien die zo uit een shampoo-reclame weggelopen zou kunnen zijn. Bij de Japanse schrijver Shusaku Endo is precies het omgekeerde aan de hand. Opnieuw zijn twee van zijn boeken in het Nederlands vertaald. Op 29 maart houden Sigrid Coenradie en schrijver Willem Jan Otten een lezing over het.. Lees verder

Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen

Naarden

Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen 6 april, Naarden Met diverse bijdragen rond de theorie en de praktijk van ‘contextueel bijbellezen’. Onder meer een verhaal over bijbellezen tijdens het Kerkasiel in Den Haag. En met bijdragen van de remonstrantse predikanten Peter Korver en Arend van Baarsen. Programma en opgave: zie deze website. … Lees verder

Liturgie en liturgievernieuwing

Bussum

Studiedag Liturgie en liturgievernieuwing: Ons leven vieren 24 mei, Bussum In april 2019 verschijnt de bundel: Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk (red. Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers). Daarin een groot aantal korte artikelen over allerlei aspecten van liturgie en liturgievernieuwing… Lees verder