Seminarium

Informatie over de remonstrantse predikantsopleiding

Wie opgeleid wil worden tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, kan terecht bij het Remonstrants Seminarium. Sinds 1634 verzorgt het Seminarium de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap. Met ingang van 2013 is het Seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het staat momenteel onder leiding van een waarnemend rector, prof.dr. Goos Minderman. Het vaste docententeam bestaat uit dr. Johan Roeland (hoofddocent), dr. Elza Kuyk en dr. Bert Dicou. Daarnaast zijn er diverse andere docenten betrokken voor bepaalde vakken of delen daarvan, onder wie dr. Froukje Pitstra, ds. Rosaliene Israël en Maarten van der Bijl. Het Seminarium heeft een eigen bestuur: het Curatorium. Dit Curatorium beslist over de toelating van geïnteresseerden tot de opleiding.

Studeren bij de Remonstranten

Wie zich thuis voelt bij een vrijzinnige manier van geloven, zoekt naar verbanden tussen geloof, wetenschap en cultuur en bruggen wil slaan naar de seculiere samenleving is bij het Remonstrants Seminarium aan het juiste adres. Als remonstrants predikant verbind je de christelijke traditie met de wereld van nu en met het leven van alledag. Je hebt contact met mensen op de hoogte- en dieptepunten van hun leven en je kunt daarin een rol van betekenis spelen. Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners van instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, defensie, psychiatrie, detentiecentrum) rond grote levensvragen. Hoewel je als remonstrants geestelijk verzorger werkt vanuit een protestants christelijk kerkgenootschap is het werk als geestelijk verzorger niet exclusief christelijk. Je bent een luisterend oor voor mensen van diverse gezindten.

De opleiding remonstrants predikant/geestelijk verzorger

Het betreft een tweejarig traject. De opleiding bestaat uit een eenjarige master Spiritual Care van de VU (60 EC), gevolgd door een postmasterjaar verzorgd door het Seminarium (60 EC). Voor toelating tot het masterjaar Spiritual Care moet eerst de bijbehorende minor (30 EC) zijn afgerond. Voor kandidaten die dit nog niet hebben, is het dus een tweeënhalf-jarig traject.

De opleiding kan volgen op een BA theologie, maar er komen ook belangstellenden in aanmerking die al een andere (liefst aanpalende) masterstudie hebben afgerond. Neem vooral contact met ons op voor verdere oriëntatie op de vereisten en mogelijkheden. Dat kan door een mail te sturen aan Aafje van den Boogert, studiecoördinator van de opleiding, a.w.vanden.boogert@vu.nl.

Kandidaten met een predikantsmaster, een MA-diploma UvH en zij die een diploma hebben van een opleiding tot geestelijk verzorger volgen uitsluitend het postmaster-jaar.

In principe wordt het postmasterjaar aangeboden als deeltijd-opleiding (60 EC in twee jaar van ca. 30 EC).

Informatie over het door het Seminarium verzorgde postmaster-deel is te vinden in de Studiegids Remonstrants Seminarium 2024-2025. Zie voor meer informatie over de stage, een belangrijk onderdeel van dit programma, deze pagina.

De opleiding wordt afgerond met het proponentsexamen; na het behalen van dit examen is men proponent van de Remonstrantse Broederschap. Daarmee is men beroepbaar als remonstrants predikant.

Heeft u interesse voor studie aan het Remonstrants Seminarium, en u zou per 1 september 2024 willen beginnen, dan kunt u zich tot uiterlijk 15 mei aanmelden met een motivatiebrief en actueel CV (a.w.vanden.boogert@vu.nl).

Privacy

Arminius Instituut en Remonstrants Seminarium werken volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Studieverlof predikanten

Volgens de traktementsregeling hebben dienstdoende predikanten recht op een studieverlof van drie maanden na een periode van vijf dienstjaren. De invulling daarvan wordt geregeld met zowel de personeelsfunctionaris van de Remonstrantse Broederschap als met de kerkenraad van de gemeente. Voor het seminarium is een bescheiden rol weggelegd in de voorbereiding van het verlof. Hier meer informatie.