Seminarium

Informatie over de remonstrantse predikantsopleiding

Wie opgeleid wil worden tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, kan terecht bij het Remonstrants Seminarium. Sinds 1634 verzorgt het Seminarium de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap. Met ingang van 2013 is het Seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het staat momenteel onder leiding van een waarnemend rector, prof.dr. Goos Minderman. Prof. dr. Christa Anbeek is er werkzaam als bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie. De andere docent is dr. Bert Dicou. Het Seminarium heeft een eigen bestuur: het Curatorium. Dit Curatorium beslist over de toelating van geïnteresseerden tot de opleiding.

Studeren bij de Remonstranten

Wie zich thuis voelt bij een vrijzinnige manier van geloven, zoekt naar verbanden tussen geloof, wetenschap en cultuur en bruggen wil slaan naar de seculiere samenleving is bij het Remonstrants Seminarium aan het juiste adres. Als remonstrants predikant verbind je de christelijke traditie met de wereld van nu en met het leven van alledag. Je hebt contact met mensen op de hoogte- en dieptepunten van hun leven en je kunt daarin een rol van betekenis spelen. Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners van instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, defensie, psychiatrie, detentiecentrum) rond grote levensvragen. Hoewel je als remonstrants geestelijk verzorger werkt vanuit een protestants christelijk kerkgenootschap is het werk als geestelijke niet exclusief christelijk. Je bent een luisterend oor voor mensen van diverse gezindten.

Twee- en driejarige routes masteropleiding remonstrants predikant/geestelijk verzorger

Na de bachelorfase theologie (drie jaar) kan de student in principe kiezen voor

  • route 1: een driejarige masterstudie theologie aan de VU, waarbij veertig procent van het onderwijs wordt ingevuld door het Seminarium. Deze route wordt momenteel geen onderwijs in verzorgd.
  • route 2: een twee(ënhalf)jarig traject. Dit is een opleiding waarin een eenjarige master Spiritual Care van de VU is ingebouwd en het andere jaar door het Seminarium wordt ingevuld. Voor toelating tot het masterjaar Spiritual Care moet men eerst de bijbehorende minor (30 EC) hebben afgerond. Voor kandidaten die dit nog niet hebben, is het dus een tweeënhalf-jarig traject.

Voor route 2 komen ook belangstellenden in aanmerking die al  een andere (liefst aanpalende) masterstudie hebben afgerond. Informatie over het tweede, door het Seminarium verzorgde jaar van deze route is te vinden in de Studiegids Remonstrants Seminarium 2022-2023. Zie voor meer informatie over de stage, een belangrijk onderdeel van dit seminariejaar, deze pagina.

Beide trajecten leiden tot het proponentschap van de Remonstrantse Broederschap, waarmee men beroepbaar is als remonstrants predikant.

Kosten: Regeling studiebijdrage 2022-2024

Neem vooral contact met ons op voor verdere oriëntatie op de mogelijkheden. Dat kan door een mail te sturen aan drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator van de opleiding.

Heeft u interesse voor studie aan het Remonstrants Seminarium, en u zou per 1 september 2022 willen beginnen, dan kunt u zich tot uiterlijk 19 mei aanmelden met een motivatiebrief en actueel CV. Voor informatie over de vereisten en de mogelijkheid voor kennismaking, raden we aan vooraf contact op te nemen met de wetenschappelijk coördinator, Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl Toelatingsgesprekken met een afvaardiging van het curatorium staan gepland op 2 juni.

Studieverlof predikanten

Volgens de traktementsregeling hebben dienstdoende predikanten recht op een studieverlof van drie maanden na een periode van vijf dienstjaren. De invulling daarvan wordt geregeld met zowel de personeelsfunctionaris van de Remonstrantse Broederschap als met de kerkenraad van de gemeente. Voor het seminarium is een bescheiden rol weggelegd in de voorbereiding van het verlof. Hier meer informatie.

Privacy

Arminius Instituut en Remonstrants Seminarium werken volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.