Verdraagzaamheid

Dit hoofditem uit de klassieke remonstrantse theologie krijgt aandacht in een eigen deelproject. Drs. Elza Kuyk leidt dit project.

Wat zijn vanuit de remonstrantse traditie de bijdragen aan de visie op tolerantie in de moderne pluralistische cultuur en waar liggen mogelijke verbindingen met lopende onderzoeksprojecten aan de Vrije Universiteit. In dit project worden de gedachten mede gevormd door het delen van kennis in publiekgerichte activiteiten​.

Interessant is de vraag of de tolerante houding zich vooral richt op de interne verhoudingen in het kerkgenootschap als een kenmerk van de eigen identiteit en/of dat tolerantie een waarde is die gericht wordt uitgedragen in het publieke domein en zo ja, op welke wijze.

 

Conferentie Costly Tolerance, Yogyakarta maart 2015

Elza Kuyk vertegenwoordigde op deze Nederlands-Indonesische conferentie het Arminius Instituut. Focus lag op  de relatie tussen moslims en christenen. De conferentie vond plaats op de islamitische universiteit Sunan Kalijaga waar diverse Indonesische en Nederlandse partners van het Nederlands-Indonesische Consortium voor Moslim-Christen Relaties zich presenteerden met papers over het onderwerp. Haar presentatie vanuit het Arminius Instituut is hier te lezen.

 

Publicaties

Tom Mikkers, op dat moment algemeen secretaris van de Remonstranten, publiceerde in 2014 Het voelt echt goed, Spiritualiteit van de verdraagzaamheid, Zoetermeer: Meinema.

Eerder publiceerde prof. dr. Christiane Berkvens, met anderen, een boek over tolerantie in de Nederlandse geschiedenis.
The Emergence of Tolerance in the Dutch Republic. Edited by C. Berkvens-Stevelinck, J. Israel and G.H.M. Posthumus Meyjes, Leiden/New York/Koeln 1997. [Studies on christian thought, edited by Heiko A. Oberman, vol. LXXVI]. (Te koop bij de uitgever)

Zij schreef hierin het artikel ‘La réception de l’Historie der Reformatie de Gerard Brandt et son influence sur la conception de la tolérance hollandaise’, pp. 131-140. Dat is hier te lezen.

Zie ook het hoofdstuk over tolerantie in haar boek Erfenis Europa: Toekomst van een stervende zwaan. Vught, Skandalon 2012. Hierachter is een deel van dit hoofdstuk te lezen.