Actueel

1 augustus 2017

Inspiratiedag contextueel bijbellezen, 19 september

Locatie LDC Protestantse Kerk Utrecht. Op dinsdag 19 september a.s. organiseren Kerk in Actie, Arminius Instituut en het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie aan de VU/PThU een inspiratiedag. Deze dag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de Bijbel en de verbinding met het dagelijkse leven en de context van Nederland of breder. Ervaringen uitwisselen, verdieping zoeken,.. Lees verder

31 juli 2017

Naar de gevangenis

Remonstrantse dominees op weg naar de gevangenis (Loevestein).. Lees verder