28 december 2023

ECCLESIOLOGIE: DE KERK VAN NU EN DIE VAN DE TOEKOMST

Geschreven door Bert Dicou

Aanschuifonderwijs Arminius Instituut

Februari-mei 2024.

Docenten: dr. Johan Roeland, dr. Bert Dicou, drs. Rosaliene Israël

In deze cursus denk je op een fundamenteel-theologische manier na over de kerk van nu en die van de toekomst. Het kerkelijke veld verandert ingrijpend in onze post-seculiere cultuur. Dat maakt het kerk-zijn van nu zeer interessant en uitdagend. We duiken in de theorie én maken kennis met nieuwe vormen van kerk-zijn. De colleges worden aangevuld met een drietal participatieve werkbezoeken.

Voor wie:

  • Theologische en kerkelijke professionals met interesse in recente ontwikkelingen in praktische ecclesiologie en alternatieve vormen van kerkzijn
  • Mensen die zich vrijwillig of betaald bezighouden met de toekomst van kerkzijn
  • Mensen met interesse in nieuwe vormen van kerkzijn

De cursus Ecclesiologie (‘Wat is de kerk? Theorie en praktijk’) van het Remonstrants Seminarium staat open voor deelname door toehoorders. Iedereen met belangstelling voor dit vak (op academisch niveau) kan deelnemen. Kosten € 600 + evt. € 50 voor de toets. Opgave: meld u aan via e.kuijk@vu.nl

De module bestaat uit hoor/werkcolleges, opdrachten voor een portfolio, en diverse excursies naar vernieuwende vormen van kerkelijke praktijk. De uitgebreide modulebeschrijving is op aanvraag verkrijgbaar via a.dicou@vu.nl

Inhoud

De reeks van zeven sessies start met drie hoor/werkcolleges op de VU (vrijdagen 9 en 23 februari, 8 maart, 10-13 uur). Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • De post-seculiere samenleving (docent dr. Johan Roeland)
  • Modellen van kerkzijn, inclusief die van ‘liquid church’ (docent dr. Bert Dicou)
  • Structuur, doelstelling en beleid van de Remonstrantse Broederschap, inclusief de taak en rol daarbinnen van een predikant, met aandacht voor de levensfasen-benadering  (docent dr. Bert Dicou).

De drie volgende sessies zijn participerende bezoeken (voorzien van observatie-/verwerkingsopdrachten) aan vernieuwingsinitiatieven in Amsterdam. Het betreft drie alternatieve vormen van kerkzijn, aangestuurd door de Protestantse Kerk Amsterdam (docent: drs Rosaliene Israël). N.B. deze excursies vinden plaats op een zondag of een doordeweekse avond (maart-mei). Data worden later bekend gemaakt.

  • De module wordt afgesloten met een college op de VU (vrijdagmiddag 17 mei, 13.30-16.30 uur) waarin samen met de praktikanten van de drie plekken wordt gereflecteerd op vernieuwende kerkpraktijken (docent: drs. Rosaliene Israël).

De regeling in detail:

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van onze predikantsopleiding. De docenten richten zich vanzelfsprekend allereerst op de reguliere studenten van deze opleiding en gaan uit van de kennis die deze studenten al hebben verworven. Met betrekking tot de cursussen die openstaan voor contractstudenten gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereid bent om een academische cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige vorm van persoonlijke begeleiding. In geval van grote belangstelling kan een docent besluiten de toegang tot het college te beperken tot een bepaald aantal studenten. Uiteraard hebben reguliere studenten in dat geval voorrang.

U kunt u aanmelden voor deelname aan een cursus door een mail te versturen aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, dr. Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl . De kosten van deelname aan een cursus bedragen € 600. Boeken of eventueel ander studiemateriaal zijn niet in de cursusprijs inbegrepen. Wilt u de cursus afsluiten met een beoordeeld portfolio, dan betaalt u daarvoor € 50 extra. Bij goed gevolg ontvangt u bij afsluiting van een cursus een certificaat van deelname. U ontvangt informatie over de wijze van overmaking. U bent pas definitief ingeschreven als het verschuldigde cursusgeld is voldaan en als u een bevestiging hebt ontvangen.

Vgl. https://arminiusinstituut.remonstranten.nl/blog/actueel/contractonderwijs-2024-feb-mei-ecclesiologie-en-filosofische-teksten/

Literatuur

  • Kärkkäinen, Veli-matti. 2021. An Introduction to Ecclesiology – Historical, Global, and Interreligious Perspectives. Revised and Expanded edition. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1-91.
  • Murray, Stuart. 2015. A Vast Minority: Church and Mission in a Plural Culture. Authentic Media, chs. 5/6/7
  • Ward, Pete. 2002. Liquid Church. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers

Gerelateerd