2 juli 2020

Aanschuifonderwijs Arminius Instituut 2020-2021

Geschreven door Bert Dicou

In het academisch jaar 2019-2020 hebben toehoorders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan twee van de cursussen van het Remonstrants Seminarium die daarvoor waren opengesteld: Remonstrantica en Systematische en Praktische Theologie (Dialoog over kwetsbaarheid). Voor het komende jaar willen wij dit herhalen en uitbreiden door ook de cursus Pastoraat in Vrijzinnig Perspectief er aan toe te voegen. Dit houdt in dat ook belangstellenden die niet staan ingeschreven als student aan het Remonstrants Seminarium of aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit aan deze cursussen kunnen deelnemen. U kunt u voor een of meer van de cursussen inschrijven en u wordt dan contractstudent. Het aantal plaatsen is beperkt. De groep studenten die bij het seminarium staat ingeschreven, heeft voorrang. Afhankelijk van de vigerende veiligheidsregels in de cursusperiode gaan we vooralsnog uit van een totale groepsgrootte van niet meer dan acht personen voor een cursus die fysiek kan worden bijgewoond. In het geval van online onderwijs kan aan de colleges Remonstrantica een groter aantal belangstellenden deelnemen.

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van onze predikantsopleiding. De docenten richten zich vanzelfsprekend allereerst op de reguliere studenten van deze opleiding en gaan uit van de kennis die deze studenten al hebben verworven. Met betrekking tot de cursussen die openstaan voor contractstudenten gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereid bent om een academische cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige vorm van persoonlijke begeleiding. U kunt u aanmelden voor deelname aan een cursus door een mail te versturen aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, drs. Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl. De kosten van deelname aan een cursus.

 

Remonstrantica                      6 bijeenkomsten         € 395,00 met toets: € 50 extra

Vrijzinnig Pastoraat                4 bijeenkomsten         € 195,00 met toets: € 50 extra

Kwetsbaarheid en dialogen    10 bijeenkomsten       € 595,00 met toets: € 50 extra

 

Bij de prijs voor Kwetsbaarheid en Dialogen is het spel “Tussen zon en maan” inbegrepen. Overig studiemateriaal en boeken zijn ten laste van de student. Wilt u de cursus afsluiten met een tentamen of een werkstuk, dan betaalt u daarvoor € 50,00 extra. Bij goed gevolg ontvangt u bij afsluiting van een cursus een certificaat van deelname. U ontvangt informatie over de wijze van overmaking. U bent pas definitief ingeschreven als het verschuldigde cursusgeld is voldaan en als u een bevestiging hebt ontvangen.

Beknopte beschrijvingen van de cursussen vindt u achter deze link.

Locatie

Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, Utrecht; onder voorbehoud van de landelijke veiligheidsvoorschriften. Mogelijk wordt de cursus daarnaast of in plaats daarvan online gefaciliteerd.

Gerelateerd