Petra Galama

Dr. Petra  Galama (1969) studeerde in Nederland en in Groot-Brittannië religiestudies, theologie, psychotherapie en pastorale counseling. Daarbij heeft zij zich toegelegd op spiritualiteit, mystiek en mystagogie. In de loop van de jaren heeft zij zich ontwikkeld tot mystagoge, iemand die anderen begeleidt (agein) in het ontdekken van het mysterie (mysta). Mystagogie verstaat zij als het verkennen van wie iemand ten diepste is.

Zij geeft individuele begeleiding op de levensweg. Ook in groepen begeleidt zij de bezinning op de eigen spiritualiteit in bijeenkomsten rondom mystieke tekstlezing. Zij geeft mensen de ruimte om als het ware bij zichzelf naar binnen te luisteren en brengt mensen in aanraking met hun eigen bezieling en hun diepste verlangen. Dit doet zij vanuit haar eigen bedrijf SpiritWijs: spiritualiteit op eigen wijze.  www.spiritwijs.eu.

Zij is practicum docent bij de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU. Hier begeleidt zij predikanten in de het ontwikkelen van hun mystagogische competentie, vaardigheden en attitudes, om een ander te kunnen begeleiden op zijn of haar spirituele weg. www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/opleiding-geestelijke-begeleiding

Zij is remonstrants Geestelijk Verzorger in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Ze heeft contact met individuele patiënten en begeleidt ook medisch personeel bij zingevingsvragen en reflectie. Als lid van de Commissie Medische Ethiek leidt zij de implementatie van het moreel beraad in de organisatie.

 

Online beschikbaar

 

Proefschrift:

“Behold how I love you”: Theology and Mystagogy in Julian of Norwich’s Showing of Love.

Lees hier

 

Afstudeerscriptie seminarie:

“Kwetsbaar verlangen: Mystagogische verkenning in de geestelijke verzorging.

Lees hier