1 juli 2019

Proponentsexamen 19 oktober

Geschreven door Bert Dicou

Op zaterdag 19 oktober 2019 vindt het proponentsexamen plaats van

Joël Vlasblom MA
en
dr. Jan Berkvens

aanvang 10.30 uur precies
ontvangst met koffie en thee vanaf 10.00 uur

in Vrijzinnig Centrum Vrijburg te Amsterdam.
Tijdens het examen komen de proponentsscripties van de kandidaten ter sprake.

De proponentscripties zijn getiteld:

  • De theologie van H.J. Heering als levensbeschouwelijke verdieping voor het herstelgericht justitiepastoraat (Vlasblom)
  • Van kerk bank naar bioscoopstoel. Over filmactiviteiten en zingeving in remonstrantse en samenwerkingsgemeentes (Berkvens)

 

U wordt verzocht uw aanwezigheid of verhindering uiterlijk 4 oktober te berichten: Remonstrants Seminarium, VU-Faculteit Religie en Theologie, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, mail: v.l.m.kok@vu.nl.

De scripties zijn te lezen op deze pagina.

Gerelateerd