19 juni 2019

Ons Leven Vieren

Geschreven door Bert Dicou

Voorjaar 2019 verscheen het boek Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en rituelen uit de praktijk. Het is te koop in de boekhandel, maar kan ook besteld worden in de webshop van de Remonstranten.

Het boek is het resultaat van een project geïnitieerd vanuit het Arminius Instituut, de instelling achter het Remonstrants Seminarium (de predikantsopleiding). Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers vonden het de hoogste tijd een boek uit te brengen met beschouwingen over liturgische ontwikkelingen aan de open, oecumenische kant van de kerk, waartoe ook het kerkgenootschap van de Remonstrantse Broederschap behoort. Het werd een boek in twee delen. Een eerste deel met liturgische beschouwingen over aspecten van de liturgie, recente ontwikkelingen en ook allerlei liturgische proefplaatsen. En een tweede deel met liturgisch tekstmateriaal, teksten en rituelen die uit deze praktijk zijn voortgekomen. Het is niet exclusief remonstrants, er zijn ook bijdragen vanuit de basisbeweging, van dichters, en van bekende liturgisten.

Liturgie – een weloverwogen en goed uitgevoerde manier van vieren, met aansprekende woorden hetzij uit de traditie, hetzij uit deze tijd – wordt steeds belangrijker. Dat is waarom mensen het aantrekkelijk vinden om naar een kerk te komen. Vieren met gevoel voor de oergebaren van het christelijk geloof, de dienst als een rijke compositie van elementen waarbij de deelnemer op allerlei niveaus wel of niet aan kan haken, waarbij gewone, directe taal niet geschuwd wordt, dat is waar wij voor staan.

Gerelateerd