Seminariebijeenkomst ‘Liturgie in vrijzinnige context’

Seminariebijeenkomst ‘Liturgie in vrijzinnige context’
Datum 13 oktober 2023
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Utrecht

Het Arminius Instituut organiseert seminariumbijeenkomsten waarin sprekers hun licht laten schijnen op de toekomst van de vrijzinnigheid. Het gaat dan specifiek om vrijzinnigheid en het ambt van predikant of levensbeschouwelijke professional in een verder seculiere wereld.

Op 13 oktober is ds. Berend Borger te gast in een bijeenkomst in samenwerking met het remonstrants convent. Hij spreekt dan over ‘Liturgie in vrijzinnige context’                      

De bijeenkomst wordt gehouden in Groningen. Opgave via Vera Kok.

Agenda