Seminariebijeenkomst ‘Liturgie in vrijzinnige contex’

Seminariebijeenkomst ‘Liturgie in vrijzinnige contex’
Datum 23 juni
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Utrecht

Het Arminius Instituut organiseert seminariumbijeenkomsten waarin sprekers hun licht laten schijnen op de toekomst van de vrijzinnigheid. Het gaat dan specifiek om vrijzinnigheid en het ambt van predikant of levensbeschouwelijke professional in een verder seculiere wereld.

Op 23 juni van 14.00 – 16.00 uur is ds. Berend Borger te gast. Hij spreekt dan over ‘Liturgie in vrijzinnige context’                      

De bijeenkomst wordt gehouden op het landelijk bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a in Utrecht. Opgave via Vera Kok.

Agenda