REMONSTRANTEN IN DE BAN VAN ERASMUS

Datum 28 oktober 2023
Tijd 10:00 - 15:30 uur
Locatie Rotterdam
Entree
€20

Op zaterdag 28 oktober a.s. vindt in Rotterdam de studiedag plaats:

REMONSTRANTEN IN DE BAN VAN ERASMUS

Plek van samenkomst is de Rotterdamse Arminiuskerk, Museumpark 3. De kerk is geopend vanaf 10u, de dag vangt aan om 10.30u en eindigt 15.30u (nazit tot 16.15u). Opgave vóór 15 oktober: administratie@remonstrantenrotterdam.nl Uw opgave is definitief na overmaking van € 20 (incl. lunch) op NL23INGB0000170714 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. Erasmusdag.

Het programma in hoofdlijnen:

https://rotterdam.remonstranten.nl/…/studiedag…/

  • Erasmus, Rotterdam en het tolerantiebegrip (Prof Wiep van Bunge)
  • De terugkeer van Erasmus. Jean le Clerc en Erasmus’ Verzameld Werk (drs Lense Lijzen)
  • Erasmus en de Rotterdamse remonstranten: twee erfgoedcollecties in Bibliotheek Rotterdam (dr John Tholen)
  • In het spoor van Erasmus: Hugo de Groot als bijbelvorser (Prof Henk Nellen)
  • Jacobus Westerbaen: een arminiaans gezind heer van Ockenburg en zijn Lof der Sotheydt (dr Koen Holtzapffel)
  • Remonstranten, kinderen van Erasmus of van de Reformatie? (dr Tjaard Barnard, n.a.v. G.J. Heerings rede in Erasmus’ 400e sterfjaar)

Agenda