Online symposium Bijbel – Context – Autobiografie

Online symposium Bijbel – Context – Autobiografie
Datum 5 november 2020 - 19 november 2020
Tijd 13:30 uur
Locatie VU Amsterdam
Entree
vrije bijdrage

Kunnen we de Bijbel nog lezen en uitleggen zonder dat we rekening houden met de voortdurende wisselwerking tussen tekst en lezer? Die tijd is voorbij. De betekenis van de Bijbel hangt af van wie leest, waar gelezen wordt en hoe die lezing doorwerkt in de context van de lezersgroep. Velen van ons denken zich van dit feit inmiddels wel bewust te zijn. Maar hoe deze interpretatieprocessen werken en vooral hoe je er op een methodische wijze gebruik van kunt maken in het werk van de kerk, dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. De vraag naar het « hoe » is daarom het uitgangspunt van dit remonstrants-doopsgezinde symposium over autobiografisch en contextueel bijbellezen.

Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium

Donderdagen 5, 12 en 19 november 2020

van 13.30 tot 15.00 uur

Agenda