De toekomst van de vrijzinnigheid met dr. Johan Roeland

Wikipedia De toekomst van de vrijzinnigheid met dr. Johan Roeland
Datum 24 februari 2023
Tijd 14:00 - 16:00 uur

Het Arminius Instituut organiseert seminariumbijeenkomsten waarin sprekers hun licht laten schijnen op de toekomst van de vrijzinnigheid. Het gaat dan specifiek om vrijzinnigheid en het ambt van predikant of levensbeschouwelijke professional in een verder seculiere wereld.

Op 24 februari is dr. Johan Roeland te gast met een bijdrage over ‘Hello Darkness: de post-traditionele zingeving van Nick Cave’. Hij is universitair docent op de Faculteit voor religie en theologie aan de VU.

De bijeenkomst wordt gehouden op het landelijk bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a in Utrecht van 14.00 – 16.00 uur.  Opgave via Vera Kok.

Agenda