Yvonne Hiemstra

Yvonne J. Hiemstra, drs (1975)

Studeerde na een beroepsopleiding tot maatschappelijk werker aan de Rijksuniversiteit Groningen godsdienstwetenschap (ethiek en godsdienstfilosofie). Is werkzaam geweest als ambtenaar voor de overheid en als docent in het HBO (o.a. verantwoordelijk als docent voor het vak godsdienstwetenschap aan de opleiding HBO-theologie en ethiek aan Stenden University). Was gemeentepredikant, thans namens de Remonstranten geestelijk verzorger/ethicus in een verpleeginstelling. Naast deze werkzaamheden zet zij zich in voor museaal beleid in noordoost Friesland.

Sinds kort is zij verbonden aan de RUG als buitenpromovendus bij promotor Prof. dr. Wouter Slob en co-promotor Prof. dr. Rick Benjamins (VVP).

Focus van het onderzoek is de vrijzinnige theologie en de vormverlegenheid als het gaat om religieuze rituelen. Praktische casus van dit onderzoek is gecentreerd rondom de praktijk van het avondmaal en hoe dit positief richting de (kerkelijke) toekomst te duiden op een wijze die recht doet aan de wortels van het vrijzinnige geloofserfgoed. Een invalshoek van dit onderzoek is het denkkader van ‘Lived Religion’.

Yvonne is te volgen op twitter: @Yv_Hiemstra

 

Publicaties:

 

Naast diverse artikelen in kranten en tijdschriften volgen hier een tweetal publicaties:

  • 2013 ‘Voetangels en Klemtonen, a word that breathes distinctly has not the power to die’, essays over vrijzinnigheid en geloof. (Samen met dr. Heine Siebrand)
  • 2016 ‘Neem, eet, drink. Over het doen van religie’, in Liberaal christendom – Ervaren, doen, denken. (red. Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob, Skandalon Uitgeverij 2016)

© 201