Tina Geels

Tina Geels (1952) studeerde theologie aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en sloot haar kerkelijk examen voor Nederland af in Leiden, 1982. Zij werkte als gemeente predikant eerst binnen de PKN en vanaf 1990 als Remonstrants predikant. Tot 2010 bij de Geertekerk in Utrecht, daarna bij De Vrijzinnigen in Bilthoven. Momenteel als vrijgevestigd predikant. Vanuit een twee sporen achtergrond: de dans en de theologie lag mijn focus tijdens mijn studie op het vakgebied van de Liturgie en de exegese, O.T. Ik gaf veel workshops dansmeditatie binnen en buiten de kerk, zocht en vond nieuwe expressievormen van de geloofsbeleving voor de gemeente in de liturgie. Voor verdere informatie zie mijn website: www.lifecoaching-inbetween.nl

Vanaf 2000 raakte ik daarnaast steeds meer betrokken bij de z.g. Internationale Vrijzinnigheid. Aanvankelijk vanuit een gemeentecontact van de Geertekerk met een Hongaars/ Unitarische gemeente in Transsylvanië, Roemenië.
De IARF (International Association for Religious Freedom)  in 1900 in Boston opgericht, had de internationale vrijzinnigheid als eerste interreligieuze wereldorganisatie bij elkaar gebracht. Moslims, Katholieken en Boeddhisten e.a. haakten aan bij dit unieke initiatief. De congressen waar ik aan deelnam zette mij verder op het spoor van de rijke theologische traditie van met name de Unitarians and Universalists, in 1995 specifiek samengevoegd in de ICUU (International Council for Unitarians and Universalists).

Als coördinator van het project Unitarisme bij het Arminius Instituut is er ruimte om de nieuwe ontwikkelingen van de UU in Amerika en mogelijke relevantie voor de eigen remonstrantse theologie zichtbaar te maken.
Daarnaast ben ik bezig met een theologisch historisch onderzoek naar de positie van de Remonstranten op het speelveld van de internationale vrijzinnigheid met name in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Meer informatie hierover is te vinden onder het project: Unitarisme.
Wie geïnteresseerd is in een studiegroep Unitarisme kan, via e mail, contact met mij opnemen.

 

Internationaal

 

2014                   Deelname 34ste IARF congres Birmingham

2012                   Lezing en workshop bij 2e ICUUW congres (Roemenië), International Council for Unitarians and Universalists Women

2010                   Deelname ICUU congres Rolduc, Nederland

2009                   Lezing 1e ICUUW congres Houston (Texas UA)

2008- heden        Voorzitter EXIT, Ned. vertaalstichting  t.b.v. Hongaarse kerken, zie ook www.exit-translations.eu

2008                   Deelname Europese conferentie IARF in  Belfast (Nrd. Ierland)

2006                   Deelname IARF congres Taiwan (namens de Remonstranten)

2005- ’07            Organisatie van een drietal internationale conferenties m.b.t. theologische uitwisseling van vrijzinnige Nederlandse predikanten (Remonstrant en NPB) en predikanten van de Chr. Unitarische kerk in Roemenië. (Hongaarstalig)

 

Publicaties o.m.

  •  C.M. Geels in- Geloven zo kan het ookvrijzinnige visies op theologische thema’s: de nabijheid van de Geest, Skandalon 2011 
  • C.M. Geels in- afscheidsbundel Mynke Bosman, Al doende geloven:  De Diaconale gemeente, Remonstrantse Broederschap, Utrecht 2007  
  • C.M. Geels, Tochtgenoten in vrijzinnigheid, Remonstrantse Broederschap, Utrecht 2002
  • C.M. Geels in- Wachter wat is er van de nacht, Over ons geloof in een post- modernesamenleving, pag. 66-70, dr. H. Faber, De Ploeg Maarssen 1995
  • Artikelen in diverse periodieken o.a. AdRem en Ruimte