Sigrid Coenradie

Sigrid Coenradie (1961) studeerde theologie (doctoraal 1996) en filosofie (doctoraal 1998) aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2004-2007 studeerde ze aan het remonstrants seminarium aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde onlangs in de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek getiteld Vicarious substitution in the literary work of Shūsaku Endō.

Coenradie werkte tien jaar bij theologische uitgeverijen (Meinema en Publivorm), negen jaar als theologisch jeugdwerkadviseur bij de Haagse Hervormde Gemeente, en zeven jaar als docente levensbeschouwing en filosofie aan het St. Stanislascollege in Delft.

Van 2007-2014 was ze predikante (60%) bij de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Daarna was ze predikante (70%) bij Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer. Ze was vervolgens predikant in Eindhoven, waar ze deels gemeentepredikant en deels vernieuwingspredikant was. Enkele jaren geleden besloot ze het predikantschap op te geven en weer het onderwijs in te gaan.

Publicaties:

Vicarious substitution in the literary work of Shūsaku Endō: on fools, animals, objects     and doubles. Questiones Infinitae. Publications of the Department of Philosophy and   Religious Studies. Vol. 93.

‘Een wonderlijk vermoeden van een vermoedelijk wonder: plaatsbekleding bij Willem Jan Otten en Shūsaku Endō’. In: Johan Goud (red.), Het leven volgens Willem Jan Otten: Redenen van het hart.Zoetermeer: Uitgeverij Klement, 2013

Heilig Gewoon Nu , i.s.m. Bert Dicou (Meinema, 2011)

‘Towards a Grown-Up Faith: Love as the Basis for Harry Potter’s Self-Sacrifice’. In: Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, IdentityFrom Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter, edited by Joachim Duijndam, Anne-Marie Korte, Marcel Poorthuis. Leiden: Brill, najaar 2016

‘Animal Substitution as a Reversed Sacrifice: An Intertextual Reading of Genesis 22 and the Animal Stories of Shusaku Endo’. In Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, IdentityFrom Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter, edited by Joachim Duijndam, Anne-Marie Korte, Marcel Poorthuis. Leiden: Brill, najaar 2016.

Weg met de Bijbel: Gids voor vrijzinnig Bijbellezen, i.s.m. Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh, Meinema, 2017

Re-imagining the Bible for Today, met Anne Claar Thomasson-Rosingh en Bert Dicou, London 2017