Peter Korver

Ds Peter Korver (1954) studeerde geschiedenis aan de VL/VU en godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Holland en behaalde in die vakken 1e graads onderwijsbevoegdheden. Studeerde aan het Seminarium van de Remonstranten en deed in 2002 proponentsexamen. Masteropleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Van 1975-2000 leraar in het voortgezet onderwijs, vanaf 1984 voorganger Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en sinds 2002 Remonstrants predikant. In 2013 werkzaam als supervisor aan het TBI en sinds 2016 aan het Remonstrants Seminarium.  

Afstudeerscriptie seminarie: ‘Met het hoofd vrijzinnig, in het hart katholiek. Over de verhouding van Rooms-Katholieken en Remonstranten (2002).

Afstudeerscriptie Titus Brandsma Instituut Nijmegen: ‘God ter sprake in de geestelijke begeleiding’ (2012).