Lense Lijzen

Drs. Lense Lijzen (1963) is remonstrants predikant in de gemeente Utrecht, met speciale aandacht voor de  regio Schoonhoven. Hij studeerde van 1991 tot 1995 theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en het Remonstrants Seminarie en deed in 1995 proponentsexamen. Van 1996 tot 2008 was hij predikant van de remonstrantse gemeente Amsterdam (Vrijburg). Hiervoor studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Universität Wien (1982-1987) met een specialisatie in de Midden-Europese politieke geschiedenis rond 1900.                                                                                                                                           Lense Lijzen is momenteel curator van het Remonstrants Seminarie en lid van de Taakgroep Remonstrants Erfgoed.

Sinds 2005 maakt hij studie van de Zwitsers remonstrantse theoloog Jean le Clerc (Joannes Clericus) en de Vroege Verlichting bij de remonstranten. Le Clerc is een in eigen land en bij de remonstranten tamelijk onbekend theoloog, die in zijn tijd grote bekendheid genoot als publicist en wetenschapper. De herontdekking van Le Clerc ziet hij als een soort missie waarbij vooral Le Clercs internationale netwerk en de rol van de remonstranten als asielkerk hem interesseren. Over dit laatste aspect bereidt hij een artikel voor.

Publicatie

De Remonstrantie in het geding. Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen 1609-1618 in: De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan-historie-actualiteit.  Red. Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen. Zoetermeer 2010