Koen Holtzapffel

Dr Koen Holtzapffel (1961) is remonstrants predikant te Rotterdam, voorzitter van het Convent van remonstrantse predikanten en tevens van de Banningvereniging (op het snijvlak van moraal en politiek). Eerder was hij predikant te  Oude Wetering. Tevens was hij een aantal jaren verbonden aan het Remonstrants Seminarium als docent gemeenteopbouw. Holtzapffel is gepromoveerd op een onderzoek naar het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, i.h.b. bij de rechts-moderne remonstrantse theologen K.H. Roessingh, G.J. Heering en H.J. Heering. Hij houdt zich bezig met onderwerpen op het grensvlak van postmoderne theologie en filosofie (zie daarover zijn tekst elders op deze website ‘Publieksfilosofen over religie, drie uitdagingen aan vrijzinnige theologie’). E.e.a. spitst zich toe op de betekenis van de vraag, indachtig het motto ‘geef mij maar een vraag en geen antwoord’. Het is een motto dat als leidraad kan dienen voor een vrijzinnige theologie die in gesprek wil blijven met de hedendaagse ‘transcendent thuisloze’ zinzoeker en diens zinvragen. Wat is hierbij de relevantie van een ‘filosofie van de vraag’ (o.a. van Michel Meyer)?

Boeken en bundels:

Wij geloven – wat geloven wij?: Remonstrants belijden in 1940 en nu, Zoetermeer 2004, ed. met J.F. Goud.

Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen. Over het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten  K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (diss.), Gorinchem 2009.

De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit, Zoetermeer 2010, ed. met Th.M. van Leeuwen.

Een vrijzinnige kijk op Gods koninkrijk. Over vrijzinnig protestanten en eschatologie,  Boekschrift,  Gorinchem 2011.

Alleen de hond leeft in het hier en nu. Essay over de toekomst, Zoetermeer 2011.

Kerk en Buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen,  Zoetermeer 2012, ed. met J. Magliano-Tromp en M. Tolsma.

Goddeeltje over God, Zoetermeer 2014.

Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan, Utrecht 2017.

In mij stroomt een rivier. Remonstrantse predikanten over wat hen bezielt, Utrecht 2017, ed. met Pieter Korbee.

Enige artikelen:

‘De vrijheid van het ambt’, in: Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort e.a. (eds), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige, Kampen 2007, 129-136.

‘Tussen verstening en verdamping. Vrijzinnig protestanten over de relatie tussen symbool en goddelijke werkelijkheid’, in: Kerk en Theologie januari 2012  (63/1), 49-57.

‘Ricoeur, de barmhartige Samaritaan en de vraag naar de naaste in tijden van internet’, in: Koen Holtzapffel, Johannes Magliano-Tromp en Marijke Tolsma (eds): Kerk en Buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen,  Zoetermeer 2012, 104-113.