Johan Roeland

Johan Roeland (1977) is als hoofddocent verbonden aan het seminarie. Hij heeft een achtergrond in de theologie en de antropologie. In de afgelopen jaren publiceerde hij over uiteenlopende thema’s als evangelische jeugdcultuur, geleefde religie en populaire cultuur, de Biblebelt, de spiritualiteit van de tuin, en religieuze (zowel kerkelijke als post-kerkelijke) vernieuwingsbewegingen. Johan heeft jarenlange ervaring als docent, met name in onderwijs op het gebied van sociaal-wetenschappelijke methoden van religie-onderzoek en op het thema van religie, media en populaire cultuur. Naast onderwijs en onderzoek legt Johan zich graag toe op valorisatie/impact, zoekend naar verbindingen tussen universiteit en samenleving en naar mogelijkheden om samen te werken aan de grote uitdagingen van onze tijd: klimaatverandering, polarisatie, negatieve beeldvorming en stereotypering van de religieuze ander, en het tekort aan resonantie en zingeving in een alsmaar versnellende samenleving.

Ook als docent zoekt Johan graag de samenwerking op: met studenten, maar ook met professionals uit het veld en met maatschappelijke partners. Hij hecht aan het idee van een seminarie als een ‘community of learners’, waarin gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar wat kerk-zijn anno nu betekent en naar de belangrijkste uitdagingen van kerk-zijn in een post-seculiere samenleving.