Johan Bouwer

Johan Bouwer (1955) is geboren en getogen in Zuid-Afrika en studeerde filosofie, sociologie en theologie aan de Universiteit van Stellenbosch. Hij verliet het land in 1985 om politieke redenen. In 1987 werd hij in Vrouwenpolder gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland en promoveerde in 1992 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het werk van Heinrich Ott. Daarna werkte hij ruim 9 jaar als ziekenhuispredikant (specialisatie oncologie en psychiatrie) en tevens als hoofd van de pastorale dienst en secretaris van de medisch-ethische commissie in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede/Bennekom. Hij werd Bijzonder hoogleraar ‘Geestelijke verzorging in instellingen voor de gezondheidzorg’ achtereenvolgens aan de Faculteiten Theologie en Religiewetenschappen en Medische wetenschappen aan de Universiteit van Groningen (1997 – 2001) en de Protestants Theologische Universiteit in Kampen (2001 – 2008). In 2008 verliet hij de universiteit om als senior onderzoeker en docent ‘Coaching en zingeving’ te gaan werken aan een particuliere opleidingsinstituut (Alba University, Veldhoven). Sinds 2010 is hij verbonden aan de NHTV in Breda – eerst als Directeur onderzoek en vanaf eind 2014 als Lektor ethiek in onderneming en professie. Zijn onderzoek richt zich momenteel  vooral op bedrijfs- en professionele ethiek, ethisch/verantwoord(elijk) leiderschap en ethiekonderwijs, maar het thema ‘vrijetijd (leisure) en zingeving’ heeft ook zijn belangstelling.

Hij is vriend van de Geertekerk in Utrecht en tevens lid van het College van Curatoren.

Enkele publicaties (zie ook academia.edu)

 • Bouwer, J. & Leeuwen van, M. (2017). Philosophy of Leisure: Foundations of the Good Life. London & New York: Routledge.
 • Bouwer, J., Peeters, P. and Bongaerts, R. (2017). Fallstudie: Corporate Social Responsibility bei Air France-KLM in: Lund-Durlacher, D., Fifka, M. S. and Reiser, D. (Eds.) CSR und Tourismus: Handlungs und Branchenspezifische Felder. Heidelberg/New York: Springer, 457 – 466.
 • Bouwer, J. (2017). Honour as the (new) foundational virtue for responsible leadership in the banking sector. A theoretico-conceptual analysis in: Rendtorff, J. D. (Ed.). Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics. Including a Special Section on Business and Human Rights. Heidelberg/New York: Springer, 165 – 179.
 • Pranger, R. & Bouwer, J. (2015). CSR in the Tourism Sector. An explorative investigation of the current practice. Breda: NHTV (Research Report).
 • Bouwer, J. (2013). Leisure as moderator of spiritual wellbeing in: Heine, S. & Westerink, H. (Eds.), Constructs of Meaning and Religious Transformation, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 275 – 295.
 • Bouwer, J. (2013). Consumerism, desire and meaning in: R.R. Ganzevoort, R. Brouwer & B. Miller-McLemore (Eds.). Desire: practical-theological explorations, Berlin: LIT, 121 – 130.
 • Bouwer, J. (Red.) (2010). Kwaliteit van Zorg: optimaal zonder levensbeschouwing? Assen: Van Gorcum.
 • Bouwer, J. (Ed.) (2010). Successful Ageing, Spirituality and Meaning: multi-disciplinary perspectives, Studies in Spirituality, supplement 20, Louvain: Peeters.
 • Bouwer, J. (Ed.) (2008). Spirituality and meaning in health care: a Dutch contribution to an ongoing discussion, Studies in Spirituality, supplement 17, Louvain: Peeters.
 • Bouwer, J. (2003). Van de kaart naar het gebied: het domein van de geestelijke zorgverlening, Kampen: TU van GKN (Kamper oraties 24) (2e inaugurele rede).
 • Bouwer, J. (1998). Pastorale Diagnostiek: modellen en mogelijkheden, Zoetermeer: Boekencentrum.
 • Bouwer, J. (1998). Grondslagen van geestelijke zorgverlening als wetenschappelijke discipline, Zeist: CVZ (1e Inaugurele rede).
 • Bouwer, J. (1992). Hermeneutics and Homiletics: A fundamental-theological study of the relation between proclamation and existence in the theology of Heinrich Ott and the implications thereof to homiletics, Amsterdam: Centrale Huisdrukkerij VU (Proefschrift).