Heine Siebrand

Dr. Heine J. Siebrand (1951) is godsdienstfilosoof en predikant. Hij studeerde in Groningen met het accent op de Angelsaksische wijsbegeerte, de logica en de ethiek, aangevuld met eigentijdse continentale, vooral Franse invloeden. Hij was goed tien jaar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op de invloed van Spinoza in Nederland dankzij een stipendium van NWO. Tijdens zijn vorming en opleiding als wetenschappelijk theoloog werd hij lid van de remonstrantse kerk en koos korte tijd later, desgevraagd door de Remonstrantse Gemeente Groningen, voor het beroep van predikant. Als (studenten)predikant diende hij gedurende drie decennia achtereenvolgend en fulltime gemeenten in Groningen en Utrecht. In beide plaatsen was hij ook actief betrokken bij het oecumenische studentenpastoraat in respectievelijk de Martinikerk en de Janskerk.  Sinds 2014 is hij actief als emeritus remonstrants predikant van de Geertekerk in Utrecht. Hij geeft lezingen en voordrachten en gaat regelmatig voor in kerkdiensten. Zijn aandachtsgebieden zijn: de verschillen en contrasten tussen geloof en overtuiging; de moderne en contemporaine receptie van Spinoza; de op het eerste gezicht onzichtbare maar innovatieve denkbewegingen, voor zover deze natuurlijke gestalten hebben aangenomen in de dynamiek van het gewone dagelijkse leven. Het onderzoek naar reproductie en representatie: opkomst en verval van particuliere essentie, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in roman- & vertelkunst, wetenschap, cultuur en de dagelijkse communicatie. Religie en de metafoor van de kringloopwinkel – als zijn eigen semantisch tegendeel: Fremdkörper die uit de kringloop van het bestaan zijn gevallen en van hun context losgemaakt. Als werelden die niet meer of nog niet het geval zijn in de actuele wereld voor zover die wel  vitaal en productief het geval is. De kringloopwinkel als het hedendaagse Gei Hinnom (Gehenna) waar de uitgerangeerde dingen met dode zielen weer kunnen opstaan en tot nieuw leven gewekt. Het leren onderscheiden van betrapte creativiteit van betrapt verval.

Belangrijkste publicaties

 The Reli-Invisible (in voorbereiding)

(2017) ‘Spinoza’s sketchbook – some drawings on religion, history and culture today’, Hosting and venue at Utrecht a group of forty environmental law students led by Raul Fernando Campusano Droguett, Director Master Studies, Universidad Del Desarollo, Santiago de Chili. (nog niet verschenen)

(2016) Hannah Arendt – de mens als tussenpersoon, De Nieuwe Liefde, Amsterdam,  www.vgamsterdam.nl/soundcloud.com

(2015) Fantoomreligie. Over gedaanteverandering en rolverwisseling, Uitgeverij Pagina 3, Bunnik

(2013) Voetangels & Klemtonen (co-auteur: Yvonne Hiemstra),  Uitgeverij Pagina 3, Bunnik www.voetangelsenklemtonen.nl

(2012) The Ground beneath our Feet. Tokyo-lecture on Religion, Secularity and Eco-Sophia, Uitgeverij Kijk en Zie, Bunnik

(2011) ‘Ten geleide’, in: Bert Jansen, Bij de kinderen beginnen. De betekenis van Dr. Joanne Klink voor de godsdienstige vorming van kinderen, Uitgeverij Narrato, Gorinchem

(2007) Onvrijzinnig vrijzinnig, NPB, Zwolle

(2006) Against the Grain. What Religion looks like in Terms of Philosophy. A Biographical Sketch of Willem Frederik Zuurdeegwww.heinesiebrand.nl/blog

(2006) Mooi weer spelen. Over religie en verandering, Damon, Eindhoven

(2005) Tegendraads. Vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken, (co-auteurs: Corrie Jacobs, Arne Jonges, Lammert Leertouwer), Damon, Eindhoven

(2003) Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven, Damon, Eindhoven

(2002) ‘De ontdekking van de Geest’, in Frits de Lange, Een aanlokkelijk geloof? De pneumatheologie van Dingemans doordacht, Kok, Kampen 30-37

(1999) ‘De groene vingers van God’, in: Willem B. Drees, Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom, Balans, Amsterdam, 143-154

(1993) Beelden onder het oppervlak, Uitgeverij Boomker, Haren

(1991) ‘Remonstrantse reactie op de Verklaring van Overeenstemming’, (co-auteurs Marius van Leeuwen, Willemien van Veen-de Graeff) , J.M. Vlijm, H.W. de Knijff (red.) Elkaar verstaan. Overwegingen na de Verklaring van Overeenstemming van de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, ’s Gravenhage: Boekencentrum, 86-94

(1990) Belief in God and Intellectual Honesty, (co-auteurs: Andy Sanders, Ruurd Veldhuis), Van Gorcum, Assen

(1988) Spinoza and the Netherlanders. An Inquiry into the Early Reception of His Philosophy of Religion, Van Gorcum, Assen/Maastricht/Wolfeboro, New Hampshire, USA

(1986) ‘Is God an “open place” in Spinoza’s Philosophy of Religion? For Arne Naess’, & Arne Naess ‘Limited difinitiveness of ‘God’ in Spinoza’s System. Answer to Heine Siebrand’ in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, De Gruyter, Berlin, Vol. 28 (2) 261-283. In 2004 is dit debat met de Noorse filosoof Arne Naess uitgebreid aan de orde in een Amerikaanse dissertatie van Eccy de Jonge, Spinoza and Deep Ecology, Taylor, Ashgate.

(1986) ‘Spinoza and the Rise of Modern Science’, in: Marjorie Grene & Debra Nails, Spinoza and the Sciences, Reidel, New York

(1986) Dutch Cartesianism and Spinozism: an introduction, (Guest-Lectures and Seminar Papers on Spinozism, A Rotterdam Series, edited by Wim Klever, 2), Erasmus Universiteit Rotterdam

(1985) ‘Nieuhoff et la reforme romantique du spinozisme’, Spinoza entre lumiere et romantisme, (Les Cahiers de Fontenay 36 a 38), E.N.S. de Fontenay, 327-338

(1984) A Spinozabibliography 1971-1983, (co-auteurs: Theo van der Werf, Coen Westerveen), Mededelingen XLVI vanwege Het Spinozahuis, E.J. Brill, Leiden

 (1980) Logica, rationaliteit en intuïtie. Methodologische perspectieven op de Ethica Spinozae, cum laude doctoraal these Universiteit Groningen

Geeft regelmatig lezingen voor verschillende instellingen in eigen land, en bijdragen in een internationale setting o.a. van Amsterdam, Bangalore, Berlijn, Chicago, Genève, Güntersberge, Güstrow, Londen, Parijs, Rengsdorf (Rheinland), Rome, Rotterdam, Salzburg, Wolfenbüttel en Tokio.

 

Websitewww.heinesiebrand.nl