Harry Brandsma

Harry (Harmen Elisa) Brandsma: gevangenisdominee, theatermaker bij Tailormadetheater, dramacounseling (bibliodrama), contextueel getraind voor mentorschap, begeleiding en supervisie.

In mijn werk staat de vraag centraal: Wat maakt dat we de Ander als een bedreiging zien. Is er een manier om ons door de Ander te laten verrijken? Die Ander is niet alleen de vreemdeling buiten ons maar ook de vreemdeling in onszelf die zich vaak in onze catacomben manifesteert. Anders gezegd: de vreemdeling in onszelf toelaten, om zo recht te doen aan alle verhalen waarbinnen wij geweven zijn als uniek persoon. Een verhaal waar wij allen in betrokken worden als we verantwoordelijke medereizigers zijn in een wereld waar geweld, haat, angst en liefde deel vanuit maken. Het is de vraag: ‘Mens waar ben je’ Gen 3:9

In mijn werk gaat het er om de vreemdeling in jezelf te omarmen en die van vijand tot vriend te transformeren.

Vaak gaat het om een hervinden van een verhaal dat vaak als last wordt ervaren. In dit zoeken komen niet alleen de verhalen van trauma aanbod, maar ook schoonheid die geacht was verloren te zijn. Ik werk met verschillende methoden met als hypothese dat ‘kunst’ – o.a. film, fotografie, theater, herinneringsverhalen/ reminiscere en ‘mask’ wokshops – de afstand kan bieden waarbinnen we de vreemdeling (buiten en in onszelf) welkom kunnen heten en waarmee wij onszelf kunnen hernemen.

Boek: Dansen met agressie, Brieven aan een Ander, Narratio ISBN 9789052638898

Dit is een uitzonderlijk boek: geschreven in en over uitzonderlijke omstandigheden door een uitzonderlijk persoon, namelijk een theoloog en theatermaker. Hij besloot te gaan naar Noord-Ierland, een land, dat sinds mensenheugenis verwikkeld was/is geraakt in een ‘onoplosbaar conflict’. Hij voelde zich ‘geroepen’  te kijken of hij een aandeel zou kunnen leveren, hoe bescheiden ook, op het gebied van verwerking, herstel of zelfs zoiets hoogdravends als verzoening, met gebruikmaking van zijn vaardigheden als theatermaker en predikant. Dit boek bevat een groot aantal aangrijpende fragmenten over zijn ervaringen. In de beschreven stukjes over de alledaagse werkelijkheid daar wordt het de lezer duidelijk welk een impact zulke verscheurende omstandigheden hebben op het leven van mensen en krijgt bewondering voor het doorzettingsvermogen en de wil tot overleven van die afzonderlijke individuen én deernis voor alle machteloosheid en ellende. De schrijver toont betrokkenheid en compassie, en ook ontbreekt de humor niet, die zich natuurlijk ook desondanks voordoet. Bij het lezen gaat men zich realiseren wat zulke diepgaande conflicten en hun nasleep betekenen voor de intermenselijke verhoudingen, overal waar zich dergelijke (oorlogs)problemen voordoen of hebben voorgedaan, of het nu is in al die delen van Afrika, het Midden-Oosten, de Balkan, Azië of waar dan ook hier op aarde.  (Jan Bodisco Massink, psychoanalyticus en theoloog)

Zie ook: http://www.tmtheater.info/about-tmtheater/