Goos Minderman

Prof.dr. Goos Minderman (1962) is rector ad interim van het seminarium. Met een bestuurskundige achtergrond als hoogleraar besturing en control van non profitorganisaties aan de VU Amsterdam (tot 2017), Stellenbosch University en University of Central Florida (tot 2020) vervult hij een meer bestuurlijke rol binnen het seminarium, gericht op wetenschappelijk inbedding en productie. Naast enkele commissariaten, is hij voorzitter van de CCME, het oecumenische europese netwerk van migrantenorganisaties, vice voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland en voormalige presidiumlid van de Conference of European Churches.

“Het Remonstrantse gedachtegoed wordt geborgd door gemeenten, predikanten maar in een meer verdiepende zin ook door het seminarium: een expertisecentrum bij uitstek. Het zoeken naar nieuwe wegen om de traditie van vrijheid en verdraagzaamheid te blijven uitdragen is een unieke opdracht die veel organisatie en verbinding vraagt. Daar zet ik mij graag voor in.”