Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator

Voor het remonstrants seminarium ben ik de coördinator van de studie en ben ik samen met de andere stafleden verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Ik ben voor 50%  voor het seminarium werkzaam en daarnaast ben ik als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Mijn werkervaring en netwerk betreft vooral de oecumene en het onderwijs. In organisaties (zorg, kerk en onderwijs) ben ik altijd gericht op het vergroten van een oecumenisch en lerend klimaat. Ik ben in mijn loopbaan het meest trots op het initiatief dat ik in 2004 nam om godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen bekostigd te krijgen. Dat vergde een brede maatschappelijke en interreligieuze samenwerking (rijksbekostiging is ingegaan in 2009). Het samen naar een doel toewerken doe ik graag.

Mijn ervaring als geestelijk verzorger/predikant (actief in de periode 1994-2003, Protestantse Kerk in Nederland) is behulpzaam voor mijn werk bij het seminarium. Als onderzoeker richt ik me op meervoudig gebruik van kerkgebouwen.

 

Publicaties

  • “Religious Education in Europe. Situation and Current Trends in Schools”, 2007, IKO/ICCS, Noorwegen. Elza Kuyk, Roger Jensen e.a. (eds).
  • “Tolerantie als ecclesiologische waarde. Een verkenning bij de remonstrantse traditie.” Arminius Reeks, nr. 3, 2017/8, nog te verschijnen

Nevenfunctie

extern lid van de examencommissie van de PThU

Profiel onderzoek: https://www.religiousmatters.nl/nl/gebouwen-afbeeldingen-en-objecten/team/elza-kuyk-1/

Linkedin: Elza Kuyk

Twitter @ElzaKuyk