Elza Kuyk

Dr. Elza Kuyk heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze heeft gewerkt als geestelijk verzorger in de jeugdzorg en was 15 jaar werkzaam bij het landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (en voorlopers daarvan) voor oecumene en later kerk en onderwijs. Na enkele jaren als adviseur bij een onderwijsorganisatie (Besturenraad/ Verus), werd zij in 2012 beleidsadviseur van het faculteitsbestuur Godgeleerdheid aan de VU. Van 2013-2023 was zij werkzaam als wetenschappelijk coördinator van het Remonstrants Seminarium aan de VU. Van oktober 2022 tot en met december 2023 was zij daarnaast coördinator van de boeddhistische ambtsopleiding. Per 1 januari 2024 is zij als universitair docent verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie, bij Beliefs & Practices. Zij maakt voor de helft van haar werktijd deel uit van het remonstrantse team, voor onder andere de colleges Ritueel en Liturgie.

In mei 2023 verscheen de handelseditie van haar proefschrift ‘Tussen erfgoed en eredienst. Meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken.’ bij Amsterdam University Press, ook beschikbaar in Open Access.

In het kader van haar onderzoek gaf zij sinds 2016 veel gastcolleges en is ze ook actief geworden in het onderwijs van het seminarium. Zij is lid van enkele besturen en redacties op het gebied van religieus erfgoed en kerkgeschiedenis. In maart 2023 haalde ze haar Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).