Christiane Berkvens-Stevelinck

Prof. dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (1946) overleed 23 november 2017.

Zij was emeritus hoogleraar Europese Cultuur (Keizer Karel leerstoel) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Daarvoor werkte ze als adjunct –conservator moderne handschriften aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Haar onderzoek was gericht op de verspreiding van cultuur in Europa in de 17e en 18e eeuw, met bijzondere aandacht voor boek- en bibliotheekgeschiedenis, correspondentienetwerken, erudiete tijdschriften, hugenoten en hun diaspora, remonstranten, jodendom en vrijmetselarij.

Naast haar academisch werk was zij dertig jaar lang als remonstrants predikante actief in de gemeenten Delft, Breda en Rotterdam. Ze was tevens studentenpredikant en academie-predikant bij de Leidse studentenekklesia.

Ze publiceerde zowel wetenschappelijke studies als boeken voor een groter publiek op het gebied van cultuur, spiritualiteit en liturgie.

 

 

Belangrijkste publicaties zijn:

  • Prosper Marchand. La vie et l’oeuvre (1668-1756). Leiden 1987.
  • Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse Universiteitsbibliotheek 1575-2000. Leiden, UB 2001. English translation 2012.
  • The Emergence of Tolerance in the Dutch Republic. Ed. By C. Berkvens-Stevelinck, J. Israel and G.H.M. Posthumus Meyjes. Leiden etc. 1997.
  • Vrije rituelen. Vorm geven aan het leven. Meinema 2007
  • Wat ik je nog zeggen wilde. Omgaan met mensen met kanker. Meinema 2008.
  • ‘Het Arminius-jaar (2009) en de betekenis van herdenkingsjaren’, door Christiane Berkvens-Stevelinck en Marius Th. Van Leeuwen, in : Trajecta 2009.