Christa Anbeek

Dr. Christa W. Anbeek (1961). Tot 2024 bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze werkte eerder als universitair hoofddocent bestaansfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarvoor als universitair docent godsdienstwetenschappen (Universiteit van Tilburg), met als specialisatie boeddhisme, christendom en interreligieuze dialoog. Haar onderzoek is gericht op de relatie tussen religies, filosofieën en de vraag naar de zin van het leven – met name als het gaat om levenseindevragen of ingrijpende levensgebeurtenissen.

Naast haar academisch werk heeft zij tien jaar lang als geestelijk verzorger gewerkt in een GGZ-instelling. In deze periode begeleidde zij individuele patiënten, deed groepswerk, begeleidde teams op het gebied van zingevingsvragen bij cliënten of binnen de eigen professie en was lid van een ethische toetsingscommissie. Met verschillende artikelen en interviews in landelijke dagbladen levert zij een bijdrage aan het publieke debat over levenseindeproblematiek.

Belangrijke publicaties zijn:

  • Anbeek, Christa (2013) Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven. Utrecht: Ten Have
  • Anbeek, Christa & de Jong, Ada (2013). De berg van de ziel. Een persoonlijk essay. Utrecht: Ten Have. (sep 2014 – 9e druk) 
  • 2010. Overlevingskunst. Hoe te leven met de dood van een dierbare. Utrecht: Ten Have
  • 2003. Zin in zen. De aantrekkingskracht van het zenboeddhisme in Nederland en België, Rotterdam: Asoka 
  • 1994. Denken over de dood. De boeddhist Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken, Kampen: Kok

Some of her publications in English are:

  • Anbeek, C.W. & Alma, H. (2013). Worldviewing competence for narrative interreligious dialogue: a Humanist Contribution to Spiritual Care.  In D.S. Schipani (ed),Multifaith Views in Spiritual Care. Kitchener, Ontario: Pandorapress, pp. 149-166.
  • Anbeek, C.W. (2012). Images of Nature and Meanings of Life in the Face of Death: an Existential Quest. Essays in the Philosophy of Humanism, 19 (2)
  • Anbeek, C.W. (2010). Women and the Art of Living: Three Women Writers on Death and Finitude. Essays in the Philosophy of Humanism, 18(2), 89-106.
  • Anbeek, C.W. (2010). Christian and Buddhist Spiritualities: Their Differences and Complementarities. Published in: J.D. Gort, H. Jansen & W. Stoker (Eds.), Crossroad Discourses between Christianity and Culture (pp. 413-430). Amsterdam New York: Rodopi.