23 april 2019

Arminiusreeks 5: Johan Bouwer over Pelagius

Geschreven door Bert Dicou

Juist verschenen: Johan Bouwer, Pelagius: (voor)vader van de remonstranten? Leven, leer en actualiteit (Arminiusreeks 5). Te koop in webshop Remonstranten. Het wordt algemeen aangenomen dat Jacobus Arminius de voorvader was van de Remonstranten. Maar zou het zo kunnen zijn, stelt Johan Bouwer, dat niet hij dat was, maar iemand die leefde in de vierde en vijfde eeuw na Christus – de kerkhervormer Pelagius?  Arminius was immers meerdere keren van Pelagianisme beschuldigd en ook tijdens de Synode van Dordt was dit niet van de lucht. In dit essay onderzoekt Johan Bouwer de (on)waarschijnlijkheid dat de vrijzinnige erfenis van de remonstranten kan worden herleid naar deze man wiens gedachtegoed de theologische gemoederen door de eeuwen heen had beroerd. Hoewel het niet met absolute zekerheid is vast te stellen, geeft de ontdekking dat de grondlijnen van het denken van Pelagius en de remonstranten identiek zijn, namelijk dat de mens een vrij en verantwoordelijk wezen is die een (ethische) rol te spelen heeft in kerk en wereld, wel te denken.

Gerelateerd