1 juli 2021

Aanschuifonderwijs: Remonstrantica sep-nov. ’21

Geschreven door Bert Dicou

In het najaar van 2021 stellen we graag de cursus Remonstrantica open voor aanschuifonderwijs.* U kunt u aanmelden voor deelname door een mail te versturen aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, drs. Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl. De kosten van deelname aan een cursus Remonstrantica (6 bijeenkomsten):  € 395,00, met toets: € 50 extra

Locatie
Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, Utrecht; onder voorbehoud van de landelijke veiligheidsvoorschriften.

Cursus Remonstrantica

Docent: prof.dr. Peter Nissen Omvang: 6 ECTS

 • 3 september 2021                  10.30-12.30 uur
 • 17 september 2021                10.30-12.30 uur
 • 1 oktober 2021                       10.30-12.30 uur
 • 15 oktober 2021                    10.30-12.30 uur
 • 5 november 2021                   10.30-12.30 uur
 • 19 november 2021                 10.30-12.30 uur

 

Inhoud

In deze cursus wordt de geschiedenis van de remonstranten behandeld in het bredere kader van de kerk- en theologiegeschiedenis van het vrijzinnige christendom. Bijzondere aandacht krijgen:

 • De wortels in Humanisme en vroege Reformatie; het veelstromenland van het Nederlandse protestantisme en de positie daarbinnen van de ‘rekkelijken’
 • Het theologische conflict rond Arminius, de Remonstrantie, de Synode van Dordrecht en het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap
 • Remonstranten in de tijd van de Verlichting
 • Remonstranten en de moderne theologie van de negentiende eeuw
 • Remonstranten in de twintigste eeuw: links- en rechtsmodernisten, oecumene, belijdenis
 • Remonstranten op weg in de eenentwintigste eeuw

 

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk van ca. 5000 woorden (exclusief noten en literatuuropgave), waarin de student een aspect of onderdeel van de remonstrantse kerkgeschiedenis beschrijft en situeert binnen de bredere geschiedenis van het vrijzinnig christendom.

 

* Aanschuifonderwijs houdt in dat ook belangstellenden die niet staan ingeschreven als student aan het Remonstrants Seminarium of aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit aan deze cursussen kunnen deelnemen. U kunt zich voor de cursus inschrijven als contractstudent. Het aantal plaatsen is beperkt. De groep studenten die bij het seminarium staat ingeschreven, heeft voorrang. Afhankelijk van de vigerende veiligheidsregels in de cursusperiode gaan we vooralsnog uit van een totale groepsgrootte van ongeveer tien personen. De cursus zal niet worden gestreamd en online deelname is dus niet mogelijk.

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van onze predikantsopleiding. De docent richt zich allereerst op de reguliere studenten van deze opleiding en gaan uit van de kennis die deze studenten al hebben verworven. Met betrekking tot de cursussen die openstaan voor contractstudenten gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereid bent om een academische cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige vorm van persoonlijke begeleiding.

Gerelateerd