At Ipenburg

Studie: algemene politieke wetenschappen (Amsterdam), systematische theologie(Pretoria),
geschiedenis van Afrika (Londen) en de predikantsopleiding aan het Remonstrants Seminarium (Leiden).

Werkervaring: Docent culturele en maatschappelijke vorming (Eindhoven), docent politieke vorming (Baarn),
leraar maatschappijleer en Afrikaanse geschiedenis  (Chinsali, Zambia),
Research Fellow en Conference Organizer (Kitwe, Zambia), staffunctionaris Vrijzinnig
Protestants Centrum (Utrecht), universitair docent Theologische Hogeschool en
directeur van het Graduate Program (Jayapura, Papoea, Indonesië),
predikant Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg, tevens studentenpredikant Universiteit Maastricht,
webmaster remonstranten.

 

 

Selectie publicaties:

Over Papoea:

 • Een Kerk van Migranten; Een Kerk van het Volk. Tegenstellingen in Irian Jaya (A church of migrants; a church of the
  people. Contradictions in  Irian Jaya), in: Wereld en Zending, 28, 4 (1999): 78-82
 • Book review: Numuc Z. Kemung, Nareng-gareng. A Principle for Mission in the
  Evangelical  Lutheran Church of Papua New Guinea, Erlangen: Erlanger Verlag für Mission und  Oekumene 1998, 228 pp.,  (World Mission Script: 5), in: Exchange, 30, 3, 2000
 • Melanesian Conversion, in: Missionalia, 29, 3, 2001
 • Autonomie für Papua. Bedrohung oder Chance? In: Fridenspolitischer Ratschlag
  (www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/West-Papua/autonomie.html). Also in: Informationsdienst West Papua Netzwerk, E-info Nr 73, 22 October 2001
 • The  Life and Death of  Theys Eluay, in: Inside Indonesia, 2002 also: www.insideindonesia.org/edit70/Edit70.htm
 • Review of W H Vriend, Smoky Fires, Ph D Thesis Free University, Amsterdam, in: Wereld en Zending, 33, 1 (2004): 122-124
 • A History of the Church in West Papua, in: Karel Steenbrink and Jan Aritonong, 2007, A History of the Church in Indonesia and
  East Timor,
  Leiden: Brill
 • Erziehungswesen in West Papua (Education in West Papua), in: West Papua Rundbrief , Nr 47, September 2009: 15-10 (http://www.west-papua-netz.de/frame2.php?Rundbrief#_Toc239661325)

 

Over Afrika:

 • Chief Nkana’s Village. A Survey, 1982, Kitwe: Mindolo Ecumenical Foundation
 • Lubwa. The Presbyterian Mission and the Eastern Bemba. A Short History of Lubwa Mission, Chinsali, 1905-1980, 1984, Lusaka: Multimedia (Historical Association of Zambia Pamphlet 7
 • Socialisme in Afrika: Het model Tanzania (Socialism in Africa: The Tanzanian model), in: A. Hengelaar en R. Talsma (red.), Wingewest of Broederland.
  Ervaringen met Ontwikkelingssamenwerking in Tanzania,
  1990, Amsterdam: Christelijk Studiecentrum ICS (Cahier 12): 18-25
 • The  Development of  Lubwa Mission, Chinsali, Zambia, 1904-1967, Ph. D. Thesis, University of London, School of Oriental and African Studies (SOAS), 1991 (unpublished)
 • “All Good Men.” The Development of Lubwa Mission, Chinsali, Zambia, 1905-1967, Frankfurt a. M.: Peter Lang (Studies in the Intercultural History of Christianity, 83) 1992

 

Verder:

 • Kijk, de Kerk! Kerkelijke  Communicatie en Publiciteit, 1995, Driebergen: Toerusting

Informatie over At Ipenburg is te vinden op zijn website.

Een deel van zijn publicaties is daar online te lezen.