Colleges Remonstrantica voor toehoorders

Datum 13 september 2019 - 29 november 2019
Tijd 13:30 - 15:30 uur

AANSCHUIFONDERWIJS ARMINIUS INSTITUUT

Met ingang van het academisch jaar 2019-2020 staan twee cursussen van het Remonstrants Seminarium open voor deelname door toehoorders: Remonstrantica en Systematische en Praktische Theologie. Dit houdt in dat ook belangstellenden die niet staan ingeschreven als student aan het Remonstrants Seminarium of aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit aan deze cursussen kunnen deelnemen. U schrijft in voor één of twee cursussen en wordt dan contractstudent.

  1. Cursus Remonstrantica (Remonstrantse kerkgeschiedenis)

Docent: Prof.dr. Peter Nissen

Omvang: 6 ECTS

13 september        13.30-15.30 uur   Utrecht – Landelijk Bureau

27 september        13.30-15.30 uur   Utrecht – Landelijk Bureau

11 oktober            13.30-15.30 uur   Utrecht – Landelijk Bureau

8 november           13.30-15.30 uur   Utrecht – Landelijk Bureau

15 november         13.30-15.30 uur   Vrije Universiteit A’dam of Utrecht

29 november         13.30-15.30 uur   Utrecht – Landelijk Bureau

 

Inhoud:  In deze cursus wordt de geschiedenis van de remonstranten behandeld in het bredere kader van de kerk- en theologiegeschiedenis van het vrijzinnige

christendom. Bijzondere aandacht krijgen:

–        De wortels in Humanisme en vroege Reformatie; het veelstromenland van het Nederlandse protestantisme en de positie daarbinnen van de ‘rekkelijken’

–        Het theologische conflict rond Arminius, de Remonstrantie, de Synode van Dordrecht en het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap

–        Remonstranten in de tijd van de Verlichting

–        Remonstranten en de moderne theologie van de negentiende eeuw

–        Remonstranten in de twintigste eeuw: links- en rechtsmodernisten, oecumene, belijdenis

–        Remonstranten op weg in de eenentwintigste eeuw

Toetsing: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk van ca. 5000 woorden (exclusief noten en literatuuropgave), waarin de student een aspect of onderdeel van de remonstrantse kerkgeschiedenis beschrijft en situeert binnen de bredere geschiedenis van het vrijzinnig christendom.

Toelating en aanmelding

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van onze predikantsopleiding. De docenten richten zich vanzelfsprekend allereerst op de reguliere studenten van deze opleiding en gaan uit van de kennis die deze studenten al hebben verworven. Met betrekking tot de cursussen die openstaan voor contractstudenten gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereid bent om een academische cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige vorm van persoonlijke begeleiding. In geval van grote belangstelling kan een docent besluiten de toegang tot het college te beperken tot een bepaald aantal studenten. Uiteraard hebben reguliere studenten in dat geval voorrang.

U kunt u aanmelden voor deelname aan een cursus door een mail te versturen aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, drs. Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl. De kosten van deelname aan een cursus bedragen € 395,00. Boeken of eventueel ander studiemateriaal zijn niet in de cursusprijs inbegrepen. Wilt u de cursus afsluiten met een tentamen of een werkstuk, dan betaalt u daarvoor € 50,00 extra. Bij goed gevolg ontvangt u bij afsluiting van een cursus een certificaat van deelname. U ontvangt informatie over de wijze van overmaking. U bent pas definitief ingeschreven als het verschuldigde cursusgeld is voldaan en als u een bevestiging hebt ontvangen.

 

Agenda