Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen

Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen
Datum 6 april 2019
Tijd 09:30 - 16:30 uur
Locatie Naarden
Entree
€ 20
Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen 6 april, Naarden
Met diverse bijdragen rond de theorie en de praktijk van ‘contextueel bijbellezen’. Onder meer een verhaal over bijbellezen tijdens het Kerkasiel in Den Haag. En met bijdragen van de remonstrantse predikanten Peter Korver en Arend van Baarsen. Programma en opgave: zie deze website.
.

Agenda