Cursus Dialoog | Kwetsbaarheid voor toehoorders

Datum 10 januari 2020 - 27 maart 2020
Tijd 14:00 - 16:30 uur
Locatie Amsterdam

AANSCHUIFONDERWIJS ARMINIUS INSTITUUT

Met ingang van het academisch jaar 2019-2020 staan twee cursussen van het Remonstrants Seminarium open voor deelname door toehoorders: Remonstrantica en Systematische en Praktische Theologie. Dit houdt in dat ook belangstellenden die niet staan ingeschreven als student aan het Remonstrants Seminarium of aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit aan deze cursussen kunnen deelnemen. U schrijft in voor één of twee cursussen en wordt dan contractstudent.

Cursus Systematische en Praktische Theologie: Dialoog over kwetsbaarheid

Docent: Prof.dr. Christa Anbeek

Omvang: 6 ECTS

10 januari    14-16.30 uur   Utrecht- Landelijk Bureau

17 januari    14-16.30 uur  Utrecht

24 januari    14-16.30 uur  Utrecht

7 februari    14-16.30 uur  Utrecht

14 februari  14-16.30 uur  Utrecht

28 februari  14-16.30 uur  Utrecht

13 maart     14-16.30 uur  Utrecht

27 maart     14-16.30 uur   Utrecht

Inhoud: De kwetsbaarheid van het leven manifesteert zich dikwijls in contrastervaringen, ontregelende en openbrekende ervaringen.

Levensbeschouwingen, maar ook politieke filosofieën en ideologieën, kun je zien als ‘zoektochten naar antwoorden’ op belangrijke vragen van het menselijk bestaan. Deze fundamentele vragen in het menselijk bestaan zijn bijvoorbeeld: Wat is van ultiem belang? Wat is onze plek te midden van alles wat er is?  Wie is de mens? Hoe kunnen wij ons verhouden tot lijden en onrecht? Wat inspireert ons? Naar welke toekomst streven wij?

Breekpunten in het bestaan, waarbij kwetsbaarheid, eindigheid, niet-maakbaarheid, machteloosheid, maar ook schoonheid, verrukking en verwondering zich manifesteren, intensiveren dikwijls een zoektocht naar antwoorden op deze fundamentele vragen. In deze ervaringen wordt zichtbaar en voelbaar wat van belang is in het menselijk bestaan. De zoektocht die volgt gaat over hoe we dit belangrijke kunnen verwoorden of op andere wijze tot uitdrukking kunnen brengen, en ons leven ernaar inrichten.

Aan de hand van verschillende teksten verdiepen studenten zich in de inhoud en vormgeving van verschillende levensbeschouwingen met betrekking tot kwetsbaarheid en belangrijke thema’s die daardoor zichtbaar worden. Levensbeschouwingen formuleren op systematische wijze een visie op het bestaan. In de christelijke theologie vind je deze in de loci van de systematische theologie. Een centrale vraag in de module is in hoeverre klassieke antwoorden passen bij de contrastervaringen van gelovige en zoekende mensen van vandaag de dag.

Vervolgens staat de eigen levensbeschouwelijke zoektocht centraal: welke contrastervaringen benoemt de student als bepalend voor zichzelf? Welke zoektocht ontvouwde zich en welke levensbeschouwelijke bronnen wezen een weg? Wat licht op als wij in dialoog gaan over deze ervaringen en wat zij ons brachten? Hoe kunnen wij dit alles vertalen naar onze levensbeschouwelijke traditie?

Ten slotte staat de vraag centraal hoe je in groepsverband, met deelnemers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, het gesprek over ervaringen van kwetsbaarheid en de levensbeschouwelijke inzichten die daaruit voortkomen kunt stimuleren en ondersteunen. Een deel van de contacturen bestaat uit het oefenen van groepsgesprekken.

Toetsing: De cursus wordt getoetst op basis van de participatie, een verslag van de practica en een paper.

Toelating en aanmelding

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van onze predikantsopleiding. De docenten richten zich vanzelfsprekend allereerst op de reguliere studenten van deze opleiding en gaan uit van de kennis die deze studenten al hebben verworven. Met betrekking tot de cursussen die openstaan voor contractstudenten gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereid bent om een academische cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige vorm van persoonlijke begeleiding. In geval van grote belangstelling kan een docent besluiten de toegang tot het college te beperken tot een bepaald aantal studenten. Uiteraard hebben reguliere studenten in dat geval voorrang.

U kunt u aanmelden voor deelname aan een cursus door een mail te versturen aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, drs. Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl. De kosten van deelname aan een cursus bedragen € 395,00. Boeken of eventueel ander studiemateriaal zijn niet in de cursusprijs inbegrepen. Wilt u de cursus afsluiten met een tentamen of een werkstuk, dan betaalt u daarvoor € 50,00 extra. Bij goed gevolg ontvangt u bij afsluiting van een cursus een certificaat van deelname. U ontvangt informatie over de wijze van overmaking. U bent pas definitief ingeschreven als het verschuldigde cursusgeld is voldaan en als u een bevestiging hebt ontvangen.

 

Agenda