27 september 2017

Verslag en teksten Inspiratiedag Contextueel bijbellezen

Geschreven door Bert Dicou

Utrecht, 19 september 2017

‘Hier begon de ellende,’ een bord in een weiland. Als beeld van de leefsituatie, de context van de Groningers in dit aardbevingsgebied. Kan bijbellezen iets betekenen in deze verdeelde onrustige gemeenschap? Onderzoekster Jacobine Gelderloos vertelt over bijeenkomsten in gedupeerde dorpen waarbij de methode contextueel bijbellezen wordt toegepast. Hoe de deelnemers beginnen te vertellen over hun zorgen, hun angst. En hoe ze vervolgens met elkaar zoeken naar een bijpassend bijbelverhaal. Dat verhaal wordt gelezen, verschillende posities uitgediept. In deze groep werd het verhaal van de toren van Babel gekozen: dat is wat er gebeurt als we iets bouwen dat groter is dan wijzelf. Ze werken gezamenlijk naar een viering toe.

Over de context van de wetenschapper vertelt prof dr Peter-Ben Smit van het Centrum voor contextuele bijbelinterpretatie (CCBI): context speelt op verschillende lagen, context van de brontekst, de context van de ander. Hij vertelt hoe zijn eigen ervaring tijdens een maaltijd in India, hoe het zitten aan tafel en bediend te worden, de interpretatie van een bijbeltekst voor hem veranderde.

In een gesprek in kleinere groepjes vertelt een deelneemster over haar ervaring in Midden Amerika. Dat contextueel bijbellezen gaat om het openbreken van onderdrukkende situaties. In de kernwoorden see judge  act  horen we de urgentie van verandering. De relatie met de bevrijdingstheologie wordt me helder.

Maar bijbellezen kan ook in het café en een verhaal kun je creatief terugbrengen tot elf woorden, vertellen  mensen uit de praktijk enthousiast in de middagworkshops. Dat werkt aanstekelijk, ik begin te zien hoe mensen en bijbelverhalen levendig met elkaar kunnen spreken en misschien opnieuw verstaan.

Mignon van Bokhoven

Gerelateerd