23 juli 2021

Proponentsexamen 18 september 2021

Geschreven door Bert Dicou

Op 18 september zal Gerdienke Ubels haar studie aan het Remonstrants Seminarium afronden met het proponentsexamen. Dit zal gebeuren in een ‘uitgebreide curatorenvergadering’ met vertegenwoordigers van de kerkenraden, met predikanten, proponenten en emeriti, en met leden van de Commissie tot de Zaken.

De vergadering vindt plaats in de Johanneskerk, Amersfoort. Na afloop de proponentsbevestiging in een feestelijke viering. Op deze pagina vindt u de link naar haar scriptie, die u dus online kunt lezen. Haar scriptie is getiteld: ‘Niet om te zenden maar om te zijn. Ecclesiologische waarnemingen bij een geïmproviseerde audio-praktijk’.

 

Gerelateerd