11 oktober 2021

Aanschuifonderwijs 2022: Dialoog (prof.dr. Christa Anbeek)

Geschreven door Bert Dicou

In het eerste semester van 2022 stellen we graag de cursus Kwetsbaarheid en dialogen open voor aanschuifonderwijs.* U kunt zich aanmelden voor deelname door een mail te versturen aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, drs. Elza Kuyk: e.kuijk@vu.nl.

Locatie
Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, Utrecht

Inhoud vak 

In deze module staat het leren herkennen, analyseren en vergelijken van levensbeschouwelijke (religieus en seculier) duidingen van menselijke kwetsbaarheid centraal. Studenten verdiepen zich in de theoretische onderbouwing van een dialogische theologie van kwetsbaar leven zoals uitgewerkt in diverse publicaties van C. Anbeek. Praktisch oefenen zij door een aantal etappes te spelen van het dialoogspel Tussen zon en maan. Over ervaringen van schoonheid en chaos.

Onderwijsvorm

Hoor- / werkcolleges met discussie (9 bijeenkomsten van 3,5 uur = 31,5 uur) en voorbereidingsopdrachten dialoogspel (12 uur). Bestudering literatuur (132 uur = 800 pp.).

Toetsing

De beoordeling vindt als volgt plaats: • Participatie; • Reisverslag gespeelde etappes dialoogspel• Paper aan de hand van reflectievragen

Studiepunten: 6 ECTS

Data 2022:

7 & 21 januari, 4 & 25 februari, 11 &25 maart, 8 & 22 april, 20 mei  telkens van 13.30-17.00

Kosten:

595,00 euro (+ 50 euro indien inclusief eindtoets).

Hier een uitgebreidere beschrijving.

 

* Aanschuifonderwijs houdt in dat ook belangstellenden die niet staan ingeschreven als student aan het Remonstrants Seminarium of aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit aan deze cursussen kunnen deelnemen. U kunt zich voor de cursus inschrijven als contractstudent. Het aantal plaatsen is beperkt. De groep studenten die bij het seminarium staat ingeschreven, heeft voorrang. Afhankelijk van de vigerende veiligheidsregels in de cursusperiode gaan we vooralsnog uit van een totale groepsgrootte van ongeveer tien personen. De cursus zal niet worden gestreamd en online deelname is dus niet mogelijk.

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van onze predikantsopleiding. De docent richt zich allereerst op de reguliere studenten van deze opleiding en gaan uit van de kennis die deze studenten al hebben verworven. Met betrekking tot de cursussen die openstaan voor contractstudenten gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereid bent om een academische cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige vorm van persoonlijke begeleiding.

 

Gerelateerd